Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ

Điểm cầu tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên thứ sáu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 •   16/11/2023 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các Bộ, ngành cơ quan trực thuộc Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023”.

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023”.

 •   01/11/2023 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá, phân tích tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính với việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực của Sở Nội vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Quang cảnh buổi kiểm tra

KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

 •   13/10/2023 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 478/KH-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2023 ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2023 và Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2023 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nội vụ, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở.
Thông báo thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thông báo thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 •   11/10/2023 05:37:00 PM
 •   Đã xem: 655
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/10/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Thông báo số 07/TB-TTPVHCC về thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thông báo công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Thông báo công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

 •   27/09/2023 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 23/09/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố Danh mục 792 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Bình Định; Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/09/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Bình Định.
Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 •   21/09/2023 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 21/9/2023 về việc Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Sửa đổi Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

 •   21/09/2023 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21 tháng 9 năm 20223, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc sửa đổi Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

 •   11/09/2023 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

 •   31/08/2023 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay (ngày 31/8/2023), Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức Sở.
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025.

 •   30/08/2023 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28/8, Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025.
Phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

 •   04/08/2023 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2888/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

 •   28/07/2023 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian quan, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Định nói chung và Sở Nội vụ nói riêng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, chỉ số hài lòng của người dân được nâng lên đáng kể trong đó có chức sắc, chức việc và các tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, để khắc phục một số chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến của Sở Nội vụ và đưa công tác cải cách hành chính phát triển sâu rộng hơn nữa; Ban Tôn giáo tiếp tục triển khai thực hiện việc hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định đối với lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ cho các chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
Điểm cầu tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 •   19/07/2023 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các Bộ, ngành cơ quan trực thuộc Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Đỗ Quý Tiến – Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Kiểm tra cải cách hành chính, đánh giá việc sử dụng và tác động của chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tại Bình Định.

 •   18/07/2023 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Tuần qua, Sở Nội vụ tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về việc kiểm tra cải cách hành chính, đánh giá việc sử dụng và tác động của chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở của tỉnh.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2023

 •   26/06/2023 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Chiều 26/6, UBND tỉnh tổ chức buổi Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.
Kết quả công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2023

 •   21/06/2023 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo thực hiện đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tác động tích cực đến hành động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về cải cách hành chính.
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian đến.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian đến.

 •   21/06/2023 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 642
 •   Phản hồi: 0
Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 tại Quyết định số 4510/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2023

Chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2023

 •   05/06/2023 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây