Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

 •   14/10/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2060/UBND-TH ngày 20/4/2022 về việc xây dựng quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.
Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát

Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát

 •   26/09/2022 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/9/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1601/SNV-XDCQ&CTTN về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát.
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định.

Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định.

 •   21/09/2022 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/9/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1584/CV-SNV gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định. Trong đó, đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù được Nhà
nước giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động, mặc dù không giao biên chế
nhưng trong thực tế có những trường hợp trước đây được áp dụng tuyển dụng như viên chức; một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được điều động sang làm việc tại các tổ chức này. Do đó, đề nghị xem xét việc áp dụng Quy chế này đối với người làm việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù được Nhà nước giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động.
Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

 •   29/07/2022 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 3556/BNV-CQĐP về việc góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Góp ý dự thảo Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Góp ý dự thảo Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

 •   11/07/2022 05:37:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/7/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1155/SNV-TCBC&TCPCP về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

 •   07/06/2022 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 962/SNV-XDCQ&CTTN về việc góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Lấy ý kiến dự thảo Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Lấy ý kiến dự thảo Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   05/05/2022 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, Sở Nội vụ đang xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định.

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định.

 •   03/12/2021 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh tại Công văn số 832/UBND-NC ngày 09/02/2021 về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới.
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

 •   08/10/2021 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 5/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây