Lưu trữ lịch sử

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

 •   11/10/2023 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại. Thực tế chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng các phần mềm số hóa vào vận hành để giảm sức người, tối ưu chi phí mà còn thay đổi tư duy vận hành của người quản lý. Trong công cuộc chuyển đổi số, ngành lưu trữ không thể đứng ngoài cuộc.
Giáo viên và học sinh Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn

Học sinh Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn tham quan và trải nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

 •   11/10/2023 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phối hợp với Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn tổ chức cho hơn 500 lượt học sinh của trường tham gia hoạt động tham quan và trải nghiệm bổ ích tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Đại biểu trải nghiệm xem triển lãm trực tuyến tại Bình Định trên màn hình cảm ứng - Ảnh: T.H

Triển lãm trực tuyến 3D về 400 tư liệu quý về Bình Định

 •   30/08/2023 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Chiều 28-8, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức lễ công bố triển lãm trực tuyến 'Bình Định theo dòng lịch sử'.
Quang cảnh buổi Lễ công bố

Lễ công bố Triển lãm trực tuyến “Bình Định theo dòng lịch sử”

 •   29/08/2023 04:01:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Chiều 28/8, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã diễn ra Lễ công bố Triển lãm trực tuyến "Bình Định theo dòng lịch sử".
Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở Nội vụ làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

 •   24/08/2023 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế làm việc của Sở Nội vụ, ngày 22/8/2023, Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ đã làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm, cùng tham dự có các Phó Giám đốc Sở.
Công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ

Công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ

 •   22/08/2023 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Lịch sử đã chứng minh, thành công đó có được là nhờ một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn; biết nắm bắt thời cơ, xây dựng và tổ chức lực lượng; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền.
Mộc bản sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục”

400 tài liệu, tư liệu quý về lịch sử Bình Định sẽ được công bố trong triển lãm “Bình Định theo dòng lịch sử”

 •   18/08/2023 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9), Ngày thành lập ngành Tổ chức Nhà nước (28/8), thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp thực hiện triển lãm “Bình Định theo dòng lịch sử”.
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm năm 2023

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm năm 2023

 •   18/07/2023 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-SNV ngày 28/02/2023 của Sở Nội vụ về Sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm trong và ngoài tỉnh năm 2023.
Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữ tỉnh Bình Định, với Chủ đề triển lãm: “Bình Định theo dòng lịch sử”

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữ tỉnh Bình Định, với Chủ đề triển lãm: “Bình Định theo dòng lịch sử”

 •   18/07/2023 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2824/BNV-VTLTNN ngày 23/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Chương trình công bố tài liệu lưu trữ.
Công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử tại Trung tâm

Công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử tại Trung tâm

 •   18/07/2023 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 556
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 •   18/07/2023 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BNV Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự ngiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ.
Ông Trịnh Xuân Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tiếp và làm việc Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 •   21/02/2023 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/02/2023, Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I do bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Sở Nội vụ về việc thảo luận Đề cương, Kế hoạch xác định các nội dung công việc để thực hiện tổ chức triển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữ tỉnh Bình Định.
NHIỆM VỤ NỔI BẬT TRONG NĂM 2022 TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

NHIỆM VỤ NỔI BẬT TRONG NĂM 2022 TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

 •   19/01/2023 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Họp rút kinh nghiệm sau buổi thực tập PA chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tổ chức thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm

 •   03/10/2022 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ, sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm.
Kế hoạch Công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Bình Định phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Kế hoạch Công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Bình Định phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.

 •   13/09/2022 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ giữa Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định và Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh.

 •   01/06/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 875
 •   Phản hồi: 0
Buổi làm việc học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ giữa Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định và Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh.
Giám đốc Sở Nội vụ đối thoại với viên chức, người lao động Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ đối thoại với viên chức, người lao động Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 •   13/05/2022 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13/5/2022, đồng chí Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ đã trực tiếp đối thoại với viên chức, người lao động Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Phối hợp thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Phối hợp thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 •   14/04/2022 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đề xuất phối hợp thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ với các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Vai trò của Internet trong khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Vai trò của Internet trong khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

 •   14/04/2022 01:40:00 PM
 •   Đã xem: 10300
 •   Phản hồi: 0
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ một cách nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời, tạo sự tương tác phản hồi nhanh giữa đơn vị cung cấp tài liệu và người sử dụng tài liệu.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây