Xây dựng chính quyền - Công tác thanh niên

Thành phố Quy Nhơn: Tổ chức phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Thành phố Quy Nhơn: Tổ chức phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở

 •   22/09/2023 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, ngày 22/9/2023 tại Hội trường Trung tâm thành phố Quy Nhơn, UBND thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Tỉnh Bình Định phấn đấu đến năm 2025 có 22 đô thị

Tỉnh Bình Định phấn đấu đến năm 2025 có 22 đô thị

 •   18/09/2023 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 3385/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu phấn đấu cụ thể như sau:
Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

 •   07/09/2023 07:04:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/9/2023 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Sửa đổi nguyên tắc lập danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Sửa đổi nguyên tắc lập danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

 •   29/08/2023 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
Đ/c Lê Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh báo cáo bài tại Hội nghị tập huấn

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tập huấn triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

 •   25/08/2023 05:27:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho gần 180 cán bộ làm công tác Mặt trận. Tham dự và triển khai chuyên đề có đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.
Kiện toàn, củng cố mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kiện toàn, củng cố mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   25/08/2023 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND về kiện toàn, củng cố mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

 •   22/08/2023 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

 •   21/08/2023 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn như sau:
Cử tri thị xã Hoài Nhơn đi bầu trưởng thôn, khu phố

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

 •   17/08/2023 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Chế độ tập sự và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023

Chế độ tập sự và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023

 •   16/08/2023 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023) thì chế độ tập sự và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được quy định như sau:
Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 2023-2030

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 2023-2030

 •   15/08/2023 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 •   10/08/2023 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Chiều nay ngày 10/8/2023, tại Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

 •   04/08/2023 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

 •   04/08/2023 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Hướng dẫn số 4099/HD-BNV về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025

 •   01/08/2023 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/7/2023, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 117/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.
Thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

 •   26/07/2023 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Tại Quyết định 507/QĐ-BNV ngày 13/7/2023, Bộ Nội vụ quy định thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
Chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp

Chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp

 •   25/07/2023 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.
NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2023 VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 -2030

NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2023 VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 -2030

 •   21/07/2023 06:37:00 PM
 •   Đã xem: 382
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
Thống nhất cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh

Thống nhất cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh

 •   19/07/2023 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/7/2023, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về Đề án liên thông cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây