Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thứ sáu - 17/05/2024 17:08 237 0
Ngày 17/5/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định; Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

Theo Quy chế, việc tuyển dụng công chức cấp xã phải tuân thủ các nguyên tắc: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh; Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.
Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn của từng chức danh và số lượng công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hằng năm; đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xây dựng kế hoạch để làm căn cứ tuyển dụng công chức cấp xã trước mỗi kỳ tuyển dụng. Riêng đối với nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xây dựng Kế hoạch xét tuyển theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: Ngoài các điều kiện theo  quy định tại Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, như: Đảm bảo các tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Về phương thức tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Ngoài ra, căn cứ yêu cầu của vị trí chức danh cần tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: (1) Trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển. (2) Trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP phải có đủ 05 năm trở lên giữ chức vụ cán bộ cấp xã (trừ trường hợp cán bộ cấp xã trước khi được bầu giữ chức vụ đã là công chức cấp xã thì khi tiếp nhận vào làm công chức cấp xã không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên). (3) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến”. Khi tiếp nhận các đối tượng theo quy định vào làm công chức cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch  (trừ trường hợp cán bộ cấp xã trước khi được bầu giữ chức vụ đã từng là công chức và đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND)
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024 và thay thế Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chi tiết theo Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đính kèm./.
 

Tác giả bài viết: Hà Thị Ngọc Phượng - P.XDCQ&CTTN

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây