Tổ chức biên chế - Tổ chức phi chính phủ

Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 •   12/09/2023 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/9/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4966/BNV-TCBC về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương hằng năm trong giai đoạn 2022 - 2026 như sau:
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì giao ban với một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, ngày 01/8/2023

Quy định mới về tổ chức, hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

 •   11/09/2023 05:23:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai vừa ký Quyết định số 118-QĐ/TW ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Quy chế).
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Thư viện tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Thư viện tỉnh.

 •   06/09/2023 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3289/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Thư viện tỉnh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định

 •   23/08/2023 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3112/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   15/08/2023 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Pháp y tỉnh thuộc Sở Y tế

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Pháp y tỉnh thuộc Sở Y tế

 •   15/08/2023 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Pháp y tỉnh thuộc Sở Y tế
Quang cảnh tại Lớp tập huấn

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ.

 •   14/08/2023 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 10 - 11/8/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ

 •   09/08/2023 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Quang cảnh Đại hội Hội Thủy lợi Bình Định, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Hội Thủy lợi Bình Định, nhiệm kỳ 2023-2028.

 •   31/07/2023 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2023, Hội Thủy lợi Bình Định tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại thành phố Quy Nhơn tham dự Đại hội có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đổi tên đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Bình Định thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đổi tên đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Bình Định thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Định.

 •   12/07/2023 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND. Theo đó, đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Bình Định thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Định và bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm nghiệm thực phẩm chức năng cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Định, với nội dung cụ thể như sau:
Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

 •   11/07/2023 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Chương trình hành động).
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 •   06/07/2023 11:29:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Thành lập Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân trên cơ sở tách trường Trung học phổ thông Hùng Vương.

Thành lập Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân trên cơ sở tách trường Trung học phổ thông Hùng Vương.

 •   13/06/2023 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 1218
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2081/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.

 •   08/06/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/06/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.
Quy định mới về tinh giản biên chế.

Quy định mới về tinh giản biên chế.

 •   05/06/2023 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 707
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định thành Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định thành Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định.

 •   25/05/2023 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

 •   12/05/2023 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.
Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 •   05/05/2023 11:24:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

 •   28/04/2023 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/04/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây