Tổ chức biên chế - Tổ chức phi chính phủ

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

 •   29/05/2024 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 1497
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2024, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2992/BNV-TCBC về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Quang cảnh Đại hội

Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Bình Định.

 •   27/05/2024 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2024, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại thành phố Quy Nhơn. Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đơn vị, địa phương đến dự.
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Định.

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Định.

 •   22/04/2024 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/04/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Định.
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Tỉnh Bình Định.

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Tỉnh Bình Định.

 •   08/03/2024 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 794
 •   Phản hồi: 0
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1325-QĐ/TU ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh Bình Định.
Ủy quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập và vị trí việc làm cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn.

Ủy quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập và vị trí việc làm cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn.

 •   08/03/2024 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 631
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập và vị trí việc làm cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Hội nghị triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và kiểm tra công vụ.

 •   26/01/2024 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và kiểm tra công vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì Hội nghị.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng.

 •   11/01/2024 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Công văn số 251/UBND-TH về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng.
Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

 •   09/01/2024 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 2317
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 64/BNV-CCVC về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Triển khai thực hiện thành lập Hội Người cao tuổi.

Triển khai thực hiện thành lập Hội Người cao tuổi.

 •   27/12/2023 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Công văn số 9826/UBND-NC về việc triển khai thực hiện thành lập Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Quang cảnh Hội nghị

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bình Định.

 •   26/12/2023 11:21:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/12, Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028, tại thành phố Quy Nhơn. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đơn vị, địa phương và 295 đại biểu chính thức đến dự.
Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2024.

Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2024.

 •   25/12/2023 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/12/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4705/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 •   08/12/2023 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08/12/2023, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quang cảnh Đại hội Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 •   27/11/2023 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/11/2023, Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại thành phố Quy Nhơn tham dự Đại hội có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng gần 150 đại biểu, trong đó có gần 40 đại biểu khách mời
Kế hoạch triển khai xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

 •   23/11/2023 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 1523
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về triển khai xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Đại hội thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Bình Định

Đại hội thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 •   01/11/2023 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/10/2023, tại thành phố Quy Nhơn đã diễn ra sự kiện Đại hội thành lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2023 -2028. Sự kiện đặt dấu mốc quan trọng trong việc hình thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX về việc thực hiện được mục tiêu xây dựng du lịch Bình Định trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, văn minh, là ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh. Trong đó, ẩm thực đóng vai trò là sản phẩm quan trọng, tập hợp các nguồn lực về con người và vật lực (gồm các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, lịch sử, nghệ nhân ẩm thực; các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các chuyên gia, cố vấn, giảng viên,… am hiểu về văn hóa ẩm thực du lịch Bình Định).
Quang cảnh Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 •   25/10/2023 05:19:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày, ngày 24 - 25/10/2023, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại thành phố Quy Nhơn, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu trong toàn tỉnh. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương; Thường trực, nguyên Thường trực Hội Sinh viên tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Ban Giám hiệu các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 •   06/10/2023 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 2005
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 •   03/10/2023 07:32:00 AM
 •   Đã xem: 745
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây