Thi đua khen thưởng

Đại biểu Quốc hội dự họp tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội

Tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội

 •   15/02/2024 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 ngày 05/02/2024.
Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

 •   26/01/2024 05:28:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022.
Ban Thi đua - Khen thưởng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024.

Ban Thi đua - Khen thưởng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024.

 •   25/01/2024 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/01/2024, Ban Thi đua - Khen thưởng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024.
Quyết định về việc tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày”.

Quyết định về việc tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày”.

 •   10/01/2024 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 09/01/2024, về việc tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày” cho 06 cá nhân và truy tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày” cho 01 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định, đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.
Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 •   09/01/2024 05:27:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 •   09/01/2024 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 5318
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2023

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2023

 •   31/12/2023 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

 •   20/11/2023 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 17/11/2023, về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 của tỉnh Bình Định.
Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen đột xuất, xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen đột xuất, xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

 •   06/11/2023 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn vào ngày 03/11/2023.
Kết quả triển khai hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2023

Kết quả triển khai hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2023

 •   02/11/2023 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, các Khối thi đua thuộc tỉnh đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để ổn định chỗ ở, thoát nghèo.
Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

 •   27/10/2023 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 10025
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch nước ký Quyết định số 724/QĐ-CTN ngày 22/6/2023 về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân” cho 77 (cá nhân) trong đó có 01 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định; Quyết định số 725/QĐ-CTN ngày 22/6/2023 về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân” cho 05 (cá nhân) trong đó có 01 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định; Quyết định số 1173/QĐ-CTN ngày 10/10/2023 về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ ưu tú” cho 102 (cá nhân) trong đó có 06 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định, đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.
Nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

 •   21/10/2023 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, ngày 17/10/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 7666/UBND-NC về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
Trao Quyết định hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tiến

Khối thi đua Nội chính tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2023.

 •   27/09/2023 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, Khối thi đua Nội chính đã triển khai các hoạt động của Khối trong năm 2023.
Quyết định về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

 •   21/09/2023 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 20/9/2023, về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh Bình Định.
Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

 •   06/09/2023 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 805
 •   Phản hồi: 0
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác thi đua khen thưởng, tại Văn bản số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, các đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là các bộ, ngành, tỉnh) chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng và tập trung trọng tâm vào các mặt công tác sau:
Bà Đỗ Thị Kiều Oanh, Giao dịch viên Phòng Giao dịch Vũ Bảo, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen về thành tích đột xuất, xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 •   31/08/2023 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen về thành tích đột xuất, xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho bà Đỗ Thị Kiều Oanh, Giao dịch viên Phòng giao dịch Vũ Bảo, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Bình Định; đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, chiếm đoạt 710 triệu đồng của khách hàng, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ tài sản cho nhân dân.
Khối thi đua Sản xuất – Kinh doanh và Dịch vụ 2 tổ chức Hội thao năm 2023.

Khối thi đua Sản xuất – Kinh doanh và Dịch vụ 2 tổ chức Hội thao năm 2023.

 •   30/08/2023 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/8/2023, tại nhà thi đấu Nhà thi đấu Trung tâm thể thao Hà Thanh, khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Khối thi đua Sản xuất – Kinh doanh và Dịch vụ 2 tỉnh tổ chức Hội thao năm 2023. Đây là hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các thành viên trong Khối nhằm nâng cao rèn luyện sức khỏe, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023.
Đồng chí Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo chuyển đổi số trong công tác quản lý thi đua, khen thưởng.

 •   29/08/2023 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/8/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty Cổ phần MISA - Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong công tác quản lý thi đua, khen thưởng.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây