Nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy - 21/10/2023 13:02 179 0
Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, ngày 17/10/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 7666/UBND-NC về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng.
Hai là, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là quy định về các tiêu chí thi đua, khen thưởng; quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo đúng quy định pháp luật.
Bốn là, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở. Các cụm, khối thi đua thực hiện bình xét, lựa chọn tập thể xuất sắc, dẫn đầu cụm, khối thi đua để đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định; hồ sơ đề nghị phải thể hiện rõ, đầy đủ thứ hạng (điểm thi đua) của từng tập thể và có bảng tổng hợp điểm từng nội dung, tiêu chí thi đua của các tập thể trong cụm, khối thi đua.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kết quả bình xét, suy tôn dẫn đầu phong trào của khối, cụm thi đua hằng năm, chọn tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, đủ điều kiện để xét, đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ thì không đồng thời đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các trường hợp tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ nhưng không được xét tặng thì vẫn được xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua trước ngày 05 tháng 3 hằng năm; khen thưởng Cờ thi đua ở các cấp bậc học của ngành Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 7 hằng năm.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ xem xét, đề nghị Chính phủ xét tặng Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào của khối, cụm thi đua của tình hằng năm khi có hồ sơ trình đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương đúng theo thời gian quy định.
Năm là, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải đề cao trách nhiệm trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ đề nghị khen thưởng và thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, xuất sắc, đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn; tuyệt đối tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng việc, thành tích không tiêu biểu xuất sắc; khắc phục tình trạng cả nể, bệnh thành tích trong khen thưởng; thực hiện xét, đề nghị khen thưởng từ cấp cơ sở, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị liên quan để nắm bắt thông tin, dư luận trước khi tổng hợp, đề nghị khen thưởng. Chú trọng và quan tâm khen thưởng các cá nhân là người lao động sản xuất trực tiếp, nhân viên cấp dưới đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định và các nhân tố, mô hình mới có nhiều sáng tạo, điển hình ở cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lĩnh vực trọng yếu.
Đối với phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) do Ủy ban nhân dân tỉnh  phát động hoặc giao cho các sở, ban, ngành tương đương phát động có thời gian từ 03 năm trở lên, khi sơ kết, tổng kết phong trào thì lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng.
Sáu là, tiến hành rà soát các trường hợp đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp, trước mắt từ ngày 01/6/2014 (ngày Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 có hiệu lực) nhưng có vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng thì làm thủ tục Huỷ bỏ quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định tại Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng./.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Hiền - BTĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây