Thông báo

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   14/12/2023 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2023, Hội thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023 có Thông báo số 12/TB-HĐT về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ thi từ ngày 24/12/2023 đến ngày 25/12/2023.
Thông báo Lịch tiếp công dân cửa Sở Nội vụ năm 2024

Thông báo Lịch tiếp công dân cửa Sở Nội vụ năm 2024

 •   12/12/2023 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thông báo thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 •   11/10/2023 05:37:00 PM
 •   Đã xem: 655
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/10/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Thông báo số 07/TB-TTPVHCC về thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   11/10/2023 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 704
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định ban hành Thông báo số 01/TB-HĐT về Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023.
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

 •   06/09/2023 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng; khoản 2, Điều 2 Thông tƣ số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, công khai lấy ý kiến Nhân dân trên các phƣơng tiện truyền thông.
Thông báo nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023

Thông báo nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023

 •   24/08/2023 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên tỉnh Bình Định năm 2023.

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên tỉnh Bình Định năm 2023.

 •   01/08/2023 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên tỉnh Bình Định năm 2023.
CHIA BUỒN

CHIA BUỒN

 •   20/07/2023 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 985
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây