Công chức - Viên chức

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 •   05/02/2024 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định đến năm 2025.

 •   09/01/2024 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2024 về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định đến năm 2025 với lĩnh vực, vị trí thu hút; đối tượng, điều kiện thu hút; hình thức thu hút và chính sách thu hút như sau:
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

 •   30/12/2023 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại Lễ khai mạc

Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   24/12/2023 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/12/2023, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023 tổ chức khai mạc kỳ thi.
Danh sách số báo danh thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

Danh sách số báo danh thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   22/12/2023 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/12/2023, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2023 đã ra Thông báo số 19 thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi và sơ đồ vị trí các phòng thi.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 •   16/12/2023 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   14/12/2023 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2023, Hội thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023 có Thông báo số 12/TB-HĐT về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ thi từ ngày 24/12/2023 đến ngày 25/12/2023.
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 •   12/12/2023 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

 •   07/12/2023 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/11/2023 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BNV về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023.

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023.

 •   06/12/2023 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4521/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023
Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp năm 2023.

Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp năm 2023.

 •   30/11/2023 11:16:03 AM
 •   Đã xem: 1416
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9059/UBND-NC về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp hằng năm theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Bình Định.

Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Bình Định.

 •   24/11/2023 05:49:00 PM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2023, Tỉnh ủy Bình Định ban hành Quyết định số 1258-QĐ/TU ban hành Bảng Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Bình Định.
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu tại buổi lễ bế giảng

Tổng kết và bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại tỉnh Bình Định.

 •   19/10/2023 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 18/10/2023, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đã phối hợp với Phân viên Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung tổ chức tổng kết và bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại tỉnh Bình Định.
Yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

Yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

 •   16/10/2023 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 776
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Đồng chí Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, quản trị nguồn nhân lực; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách quản lý nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số năm 2023.

 •   11/10/2023 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; sáng ngày 11/10/2023, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện hành chính quốc gia Khu vực miền Trung tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, quản trị nguồn nhân lực; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách quản lý nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số năm 2023.
Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   11/10/2023 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định ban hành Thông báo số 01/TB-HĐT về Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2023.
Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

 •   30/09/2023 07:04:00 AM
 •   Đã xem: 2238
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây