Công chức - Viên chức

Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 •   10/01/2023 05:40:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025".
Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

 •   03/01/2023 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.
Nghị định ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 •   03/01/2023 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ.

 •   13/10/2022 04:01:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/10/2022, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Bình Định.
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

 •   01/10/2022 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I, II năm 2022, đánh giá lại những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức lớp và trao chứng chỉ cho các học viên.
Bế giảng 03 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Bế giảng 03 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

 •   01/10/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Bế giảng 03 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I, II, III năm 2022 tại tỉnh Bình Định, đánh giá lại những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức lớp và trao chứng chỉ cho các học viên.
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác thanh niên.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác thanh niên.

 •   22/09/2022 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/9/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác thanh niên cho công chức, viên chức tỉnh Bình Định.
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định.

Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định.

 •   21/09/2022 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/9/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1584/CV-SNV gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định. Trong đó, đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù được Nhà
nước giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động, mặc dù không giao biên chế
nhưng trong thực tế có những trường hợp trước đây được áp dụng tuyển dụng như viên chức; một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được điều động sang làm việc tại các tổ chức này. Do đó, đề nghị xem xét việc áp dụng Quy chế này đối với người làm việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù được Nhà nước giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động.
Ông Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp học

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng về chuyển đổi số.

 •   21/09/2022 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.
Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

 •   15/09/2022 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Thông tư quy định: chức danh, mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ; điều kiện thi hoặc xét thăng hạng và nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ; bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

 •   06/09/2022 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Kết luận của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026

Kết luận của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026

 •   26/07/2022 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 40-Kl/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.
Quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2022

Quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2022

 •   22/07/2022 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 517
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 22/07/2022 về Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2022.
Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2022

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2022

 •   20/07/2022 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/07/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2022 ban hành Thông báo số 53/HĐT về Kết quả chấm phúc khảo môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2022
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

 •   06/07/2022 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.

Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.

 •   04/06/2022 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.
Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

 •   26/05/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 1628
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC SỞ.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC SỞ.

 •   19/05/2022 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 1503
 •   Phản hồi: 0
Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Công văn số 750/SNV-VP ngày 28 tháng 4 năm 2022 hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.
BỘ CHÍNH TRỊ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

BỘ CHÍNH TRỊ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

 •   06/05/2022 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây