Tổ chức biên chế - Tổ chức phi chính phủ

Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.

 •   08/06/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/06/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.
Quy định mới về tinh giản biên chế.

Quy định mới về tinh giản biên chế.

 •   05/06/2023 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 892
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định thành Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định thành Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định.

 •   25/05/2023 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

 •   12/05/2023 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.
Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 •   05/05/2023 11:24:00 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

 •   28/04/2023 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/04/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
Quang cảnh Đại hội Hội Tin học tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu Hội Tin học tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 •   25/04/2023 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/4/2023, Hội Tin học tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại thành phố Quy Nhơn tham dự Đại hội có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Bãi bỏ Quyết định số 88/2003/QĐ-UB ngày 07/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bãi bỏ Quyết định số 88/2003/QĐ-UB ngày 07/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   20/03/2023 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/5/2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 88/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh ký Quyết định cho phép thành lập, công nhận Ban lãnh đạo và phê duyệt Điều lệ, Quy chế của một số tổ chức quần chúng. Theo đó, từ năm 2003 đến nay, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh (nay là Giám đốc Sở Nội vụ) thẩm định cho phép thành lập các Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội và Ban liên lạc thuộc tổ chức quần chúng. Tuy nhiên, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện. Hiện nay, Quyết định số 88/2003/QĐ-UB không còn phù hợp và có nhiều bất cập trong việc theo dõi, quản lý các Ban liên lạc sau khi thành lập.
Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

 •   22/02/2023 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 926
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
Ảnh minh họa

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.

 •   02/02/2023 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 576
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.
Những kết quả nổi bật trong lĩnh vực tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ năm 2022

Những kết quả nổi bật trong lĩnh vực tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ năm 2022

 •   16/01/2023 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022, cùng với sự nổ lực, phấn đấu của tập thể ngành Nội vụ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác tổ chức bộ máy, tổ chức biên chế và quản lý hội, tổ chức phi chính phủ đã đạt được những kết quả nổi bật cụ thể như sau:
Hướng dẫn về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính

Hướng dẫn về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính

 •   13/01/2023 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 và giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2023.

Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 và giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2023.

 •   04/01/2023 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 792-QĐ/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương giai đoạn 2022 - 2026 và Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2023;
Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phon tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 •   26/12/2022 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/12/2022, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 tại thành phố Quy Nhơn, với sự tham dự của 200 Cựu thanh niên xung phong đại diện cho gần 4.800 hội viên Cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Hòa - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ngành, đoàn thể của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo Khoa học về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

 •   21/11/2022 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
05 trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế.

05 trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế.

 •   16/11/2022 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5670/BNV-TCBC ngày 11/11/2022 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội Hội Đông y tỉnh Bình Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 •   04/11/2022 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 445
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày, ngày 02 - 03/11/2022, Hội Đông y tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại thành phố Quy Nhơn, với sự tham dự của 65 đại biểu đại diện cho 515 hội viên Hội Đông y tỉnh. Đến dự Đại hội có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam.
Đồng chí Mai Thanh Thắng phát biểu tại Đại hội

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 •   01/11/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/10/2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự Đại hội có đồng chí Mai Thanh Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; cùng toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định.
Quang cảnh của Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Bình Định lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh tỉnh Bình Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 •   30/09/2022 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/9/2022, Hội Khuyến học tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Phong vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lâm Hải Giang - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội Khuyến học các tỉnh: Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai và toàn thể hội viên Hội Khuyến học tỉnh Bình Định.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây