Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ

Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội giai đoạn 2021-2025

 •   15/12/2021 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn 2021-2025 Sở Nội vụ tập trung triển khai thực hiện 6 nội dung về công tác cải cách hành chính với việc đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch cùng với việc phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số của Sở Nội và lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động, phục vụ của cơ quan.
Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

 •   10/12/2021 08:10:00 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan Sở Nội vụ.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính của Bộ Nội vụ năm 2021.

 •   24/11/2021 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/11/2021, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, công chức. Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối giữa điểm cầu của Bộ Nội vụ với hơn 110 điểm cầu của 56 tỉnh, thành phố.
Phương án đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Phương án đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

 •   18/11/2021 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4540/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động 09 về cải cách hành chính của Tỉnh ủy.

 •   04/11/2021 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 02.11.2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025, đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Quang cảnh buổi làm việc tại xã Nhơn Phúc

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.

 •   02/11/2021 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
Sở Nội vụ đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Sở Nội vụ đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 •   29/10/2021 05:14:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/10/2021, Sở Nội đã ban hành Văn bản số 1988/SNV-VP nhằm đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Bưu điện tỉnh tập huấn nghiệp vụ điều tra năm 2021

Triển khai Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 •   27/10/2021 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 •   20/10/2021 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025”.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định năm 2021.

 •   14/10/2021 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 863
 •   Phản hồi: 0
Văn bản số 4334/UBND-KSTT ngày 20/7/2021 về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

 •   30/09/2021 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3972/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.
tthc(1)

Công bố thủ tục hành chính tuyển dụng viên chức

 •   14/12/2020 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1066/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021

 •   29/07/2019 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021.
1(17)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục thường xuyên.

 •   22/07/2021 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi chức năng thực hiện của Sở Nội vụ.
Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh.

Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh.

 •   20/07/2021 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Theo kết quả Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2020 của tỉnh Bình Định; nhằm nâng cao và cải thiện vị trí xếp hạng của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
1(15)

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

 •   16/07/2021 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính tập trung vào các nội dung như sau: Tập trung xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 – 2030.
Par Index

Giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS tỉnh Bình Định

 •   15/07/2021 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Theo kết quả công bố, Chỉ số PAR INDEX năm 2020, tỉnh Bình Định đạt 83.97%, xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 bậc so với năm 2019. Về chỉ số SIPAS năm 2020, tỉnh Bình Định đạt 86.17% đứng vị trí 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2019.
chi so CCHC(1)

Điểm mới trong công tác đánh giá cải cách hành chính tỉnh Bình Định.

 •   09/07/2021 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Một số điểm mới trong Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Danh gia phan loai(1)

Kết quả đánh giá, phân mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   09/07/2021 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây