Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ

Góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số Papi năm 2023

Góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số Papi năm 2023

 •   08/05/2023 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/05/2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 786/SNV-CCHCVTLT về việc góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số Papi năm 2023.
Công bố 04 Danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Công bố 04 Danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

 •   04/05/2023 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

 •   19/04/2023 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 0
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (PAR index 2022) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022).
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bình Định

Công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

 •   19/04/2023 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo và hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI)

Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI)

 •   12/04/2023 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/4/2023, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại Hà Nội.
Lễ công bố Chỉ số PCI và Chỉ số PGI sáng ngày 11/4/2023

Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số xanh cấp tỉnh

 •   11/04/2023 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, ngày 11/4/2023, Lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số xanh cấp tỉnh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các địa phương.
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09

 •   07/04/2023 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai doạn 2020 – 2025”
Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý I năm 2023

Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý I năm 2023

 •   22/03/2023 08:06:00 AM
 •   Đã xem: 736
 •   Phản hồi: 0
Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.
Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

 •   21/03/2023 11:19:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch phân công cụ thể các hoạt động tuyên truyền trọng tâm đến các sở, ngành nhằm phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác cải cách hành chính một cách hiệu quả.
Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

 •   15/03/2023 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Các hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả.
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   13/03/2023 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023.
Công bố kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Bình Định năm 2022.

Công bố kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Bình Định năm 2022.

 •   06/03/2023 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023.
Công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

 •   02/03/2023 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 1158
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 02/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2023.

Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2023.

 •   22/02/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/02/2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2023 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch triển khai Đề án).
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023

 •   19/01/2023 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; đổi mới tư duy và hành động sáng tạo trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bám sát mục tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy.
Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn tỉnh.

Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn tỉnh.

 •   19/01/2023 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2030.
TIN NỔI BẬT CỦA PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TIN NỔI BẬT CỦA PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 •   19/01/2023 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây