Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022

 •   06/01/2023 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 130/KH/UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Sở Nội vụ đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai cuộc điều tra xã hội học khảo sát, thu nhập ý kiến của người dân, tổ chức, là cơ sở để đánh giá sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2023

Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2023

 •   30/12/2022 06:04:00 PM
 •   Đã xem: 1259
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động, phục vụ của cơ quan, đơn vị.
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2022

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2022

 •   08/12/2022 04:40:00 PM
 •   Đã xem: 596
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2140/SNV-CCHCVTLT ngày 06/12/2022 về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022.
Những điểm mới, thay đổi về Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2030

Những điểm mới, thay đổi về Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2030

 •   23/11/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/10/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2023.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bình Định

Bộ Nội vụ triển khai hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 •   22/11/2022 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 do đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
HƯỚNG DẪN LẬP VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ ĐIỆN TỬ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN TRÊN HỆ THỐNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ ĐIỆN TỬ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN TRÊN HỆ THỐNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

 •   21/11/2022 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 1015
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ hướng dẫn việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống Văn phòng điện tử theo Công văn số 2002/SNV-CCHCVTLT ngày 18 tháng 11 năm 2022.
Đoàn kiểm tra làm tại Huyện ủy Tuy Phước

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy tại Thị ủy An Nhơn và Huyện ủy Tuy Phước.

 •   15/11/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 14 và 15/11/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải cách hành chính về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025” đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy tại Thị ủy An Nhơn và Huyện ủy Tuy Phước.
Đồng chí TrỊnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

 •   01/11/2022 04:57:00 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Kế hoạch số 1731/KH-SNV ngày 13/10/2022 của Sở Nội vụ, ngày 31/10/2022, Sở Nội vụ tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho 70 cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tham mưu cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
ĐOÀN CÔNG TÁC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH.

ĐOÀN CÔNG TÁC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH.

 •   26/10/2022 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Đoàn công tác thành phố Hải Phòng do đồng chí Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định để trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính.
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại tỉnh Bình Định

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại tỉnh Bình Định

 •   26/10/2022 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/10/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại tỉnh Bình Định
Kế hoạch thực hiện tiếp nhận và giải quyết công việc trong ngày từ ngày 18/10/2022 đến ngày 31/12/2022.

Kế hoạch thực hiện tiếp nhận và giải quyết công việc trong ngày từ ngày 18/10/2022 đến ngày 31/12/2022.

 •   18/10/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 2405/KH-SNV ngày 24/12/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2022. Nhằm tạo sự đột phá trong cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Nội vụ.
Quang cảnh buổi làm việc

Triển khai Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 •   10/10/2022 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Bình Định đến năm 2025

Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Bình Định đến năm 2025

 •   07/10/2022 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của tỉnh đến năm 2025.
Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 •   07/10/2022 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi tọa đàm

Tọa đàm về cải cách hành chính Sở Nội vụ

 •   01/10/2022 12:56:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/9/2022, Sở Nội vụ tổ chức buổi tọa đàm về cải cách hành chính với chủ đề thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với Sở Nội vụ.
Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

 •   19/08/2022 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 2846
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022, quy định việc sử dụng, bảo đảm an ninh mạng máy tính của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương phải bao gồm các nội dung cơ bản như xác định rõ hệ thống mạng thông tin và thông tin quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an ninh mạng.
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

 •   12/08/2022 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Bộ Chỉ số cải cách hành chính) để thay thế Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1

Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Hoài Ân.

 •   29/07/2022 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022 và Thông báo số 1158/TB-ĐKT ngày 07/7/2022 của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính; Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Hoài Ân.
Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Bình Định năm 2021.

Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Bình Định năm 2021.

 •   11/07/2022 05:52:00 PM
 •   Đã xem: 1526
 •   Phản hồi: 0
Theo kết quả công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2022, tỉnh Bình Định đạt 87.67%, đứng vị trí 23/63 tỉnh, thành phố.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây