Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09 và Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09 và Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh.

 •   27/06/2022 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025, đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX ) tỉnh Bình Định năm 2021.

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX ) tỉnh Bình Định năm 2021.

 •   18/06/2022 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0
Theo công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2022, tỉnh Bình Định đạt 86.70%, xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố.
ĐOÀN KHẢO SÁT PHÚC TRA CHỈ SỐ PAPI 2021

ĐOÀN KHẢO SÁT PHÚC TRA CHỈ SỐ PAPI 2021

 •   17/06/2022 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2497/UBND-KSTT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả Chỉ số PAPI năm 2021. Sở Nội vụ đã thành lập Đoàn khảo sát phúc tra Chỉ số PAPI tại các huyện, thị xã, thành phố: An Lão, An Nhơn, Quy Nhơn.
CÔNG BỐ CHỈ SỐ HÀI LÒNG SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH (SIPAS) VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) 2021

CÔNG BỐ CHỈ SỐ HÀI LÒNG SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH (SIPAS) VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) 2021

 •   25/05/2022 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 1095
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021; được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định dự Hội nghị.
CÔNG BỐ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (PAPI) 2021

CÔNG BỐ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (PAPI) 2021

 •   11/05/2022 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay (10/5) tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức. Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 15.833 người dân được chọn ngẫu nhiên trong dân cư Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, với đặc điểm nhân khẩu đa dạng.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 •   05/05/2022 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
LỄ CÔNG BỐ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 2021

LỄ CÔNG BỐ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 2021

 •   29/04/2022 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ công bố trực tuyến Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021. Chỉ số PCI do VCCI và USAID hợp tác xây dựng từ năm 2005 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

 •   20/04/2022 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 854
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bình Định năm 2022.
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH HÒA BÌNH TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH.

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH HÒA BÌNH TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH.

 •   19/04/2022 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định để học tập, trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính.
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022.

 •   01/04/2022 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022. Mục đích của Kế hoạch: đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 và theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính, làm tiền đề để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm tiếp theo; Kịp thời khắc phục những hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý các vi phạm; ghi nhận và xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để có giải pháp nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 •   30/03/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy và Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025;
SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊNH KỲ.

SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊNH KỲ.

 •   10/03/2022 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 818/UBND-KSTT ngày 21 tháng 02 năm 2022 về việc tham mưu thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ theo Công văn số 371/SNV-CCHCVTLT ngày 03 tháng 3 năm 2022.
Danh mục 8 nhóm thủ tục hành chính được đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá năm 2022 của Bộ Nội vụ

Danh mục 8 nhóm thủ tục hành chính được đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá năm 2022 của Bộ Nội vụ

 •   03/03/2022 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định 85/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của 8 nhóm thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo; Thi đua – Khen thưởng; Văn thư- lưu trữ; Công chức – Viên chức; Tổ chức – Biên chế; Công tác thanh niên, Tổ chức quỹ, hội và Chính quyền địa phương.
Triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022.

Triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022.

 •   25/02/2022 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/02/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 115/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022.
Kết quả phân mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kết quả phân mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   27/01/2022 04:37:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.
Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

 •   26/01/2022 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 648
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kết quả xác định Chỉ số cải cách Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Đổi mới trong công tác đánh gía kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan đơn vị trên của tỉnh Bình Định.

Đổi mới trong công tác đánh gía kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan đơn vị trên của tỉnh Bình Định.

 •   19/01/2022 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC thông qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

 •   04/01/2022 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây