Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Hoài Ân.

Thứ sáu - 29/07/2022 15:36 252 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022 và Thông báo số 1158/TB-ĐKT ngày 07/7/2022 của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính; Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Hoài Ân.
1
1

Trong tháng 7/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh do Ông Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc và tiến hành kiểm tra thực tế tại UBND huyện Vĩnh Thạnh, 02 xã: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận và UBND huyện Hoài Ân, 02 xã, thị trấn: Tăng Bạt Hổ, Ân Đức.
Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế, công tác cải cách hành chính tại các đơn vị được kiểm tra luôn được quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về CCHC; Kế hoạch CCHC năm 2022 của các đơn vị đã xác định đầy đủ nội dung CCHC theo quy định và có phân công triển khai thực hiện cụ thể; UBND các huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để chỉ đạo thực hiện các nội dung CCHC và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong CCHC của địa phương. Các đơn vị thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; UBND các huyện và các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các TTHC được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hẹn đạt 99,45%; Đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Thực hiện trả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
UBND các huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai việc rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của cấp trên về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Các đơn vị được kiểm tra đã ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện đối với công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác phổ biến VBQPPL. UBND các xã được kiểm tra đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí hành chính; đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công. UBND huyện đã thực hiện công khai tài chính ngân sách trên Trang thông tin điện tử của địa phương theo quy định. Các huyện đã triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng đối với văn bản điện tử đảm bảo theo quy định; đã tạo lập hồ sơ công việc theo danh mục hồ sơ trên môi trường mạng; trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên cập nhật.
Các thành viên Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị các đơn vị cần chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua quá trình kiểm tra: Một số nhiệm vụ CCHC chưa bám sát tình hình thực tế của địa phương, không phù hợp với nhiệm vụ CCHC của cấp xã; Việc niêm yết chưa đầy đủ các thủ tục hành chính để thuận tiện người dân, tổ chức tra cứu khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan; Tỷ lệ phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; Một số VBQPPL, văn bản áp dụng pháp luật của các xã được kiểm tra chưa đảm bảo về thể thức, căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành; Chưa ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; Việc thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách xã và các quy định công khai hoạt động tài chính khác chưa được thường xuyên; Tại huyện việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc còn chậm; Chưa thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của huyện theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chưa ban hành Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn huyện, việc tạo lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng còn thấp.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban của huyện và UBND các xã đã nêu lên một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong cải cách hành chính đã được các thành viên Đoàn kiểm tra ghi nhận và giải đáp.

Đồng chí Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

 

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện và các xã đã được kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2022 để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Trà - P.CCHC-VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây