Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng năm 2022

Thứ sáu - 09/06/2023 13:48 409 0
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước. UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng năm 2022.
Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương, đặc biệt có 75 đại biểu đại diện cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương được chọn cử về tham dự Hội nghị hôm nay.
Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng năm 2022, nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, đồng thời biểu dương, tôn vinh, ghi nhận các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Đ/c Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao hoa và biểu trưng lưu niệm cho các điển hình

Đ/c Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với Đ/c Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh trao hoa và biểu trưng lưu niệm cho các điển hình

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh
chụp ảnh lưu niệm cùng 75 điển hình tiên tiến

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Huân chương Độc lập hạng Ba cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 21 tập thể đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác, dẫn đầu Cụm, Khối năm 2022.

Đ/c Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh
trao thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể

 Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh
trao thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 21 tập thể

Đ/c Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh trao thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao các phong trào thi đua yêu nước tỉnh phát động đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững và không ngừng nâng cao đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tại Hội nghị đồng chí đã chỉ đạo các cấp, các ngành, cá địa phương tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong giai đoạn tới 2023 - 2025, chúng ta tiếp tục hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tập trung các nhiệm vụ cụ thể:
Một là, Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trước hết từ các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới để thi đua thật sự là động lực phát triển và là biện pháp để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.
Hai là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát động phong trào thi đua một cách sâu rộng, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm tiếp đến, trọng tâm là các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm gắn thực hiện Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Ba là, Đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng; nội dung, tiêu chí thi đua phải cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác khen thưởng phải gắn liền với kết quả phong trào thi đua, khen thưởng bảo đảm yêu cầu khách quan, chính xác, công bằng, đúng thành tích, kịp thời; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bốn là, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tấm gương các điển hình tiên tiến phải có sức thuyết phục, cảm hoá mạnh mẽ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Các cấp, các ngành, cơ quan thông tin, báo chí cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Vinh - BTĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây