Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý I năm 2023

Thứ tư - 22/03/2023 08:06 1.055 0
Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Ngày 20/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 39/BC-UBND về công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý I năm 2023. Báo cáo phân tích rõ các kết quả được triển khai thực hiện trên 6 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính. Một số kết quả nổi bật của từng lĩnh vực cụ thể:
1. Cải cách thể chế
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trên cơ sở Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi THTHPL năm 2023, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi trong năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 27 Quyết định quy phạm pháp luật; HĐND, UBND cấp huyện ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật; HĐND, UBND cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành 12 Quyết định công bố Danh mục 215 TTHC (ban hành mới 14 TTHC; sửa đổi, bổ sung 179 TTHC; thay thế 02 TTHC; bãi bỏ 20 TTHC), 16 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 20 TTHC liên thông và 37 TTHC không liên thông; đồng thời, thực hiện việc tích hợp dữ liệu và nhập sửa đổi, bổ sung thông tin các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định. Trong kỳ, toàn tỉnh đã tiếp nhận 124.775 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 116.625 hồ sơ (trong đó, trước và đúng hạn là 116.493, trễ hạn 132 hồ sơ), đang giải quyết 8.150 hồ sơ. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,88% tăng 0,48% so với cùng kỳ năm trước. Định kỳ hằng tháng công khai danh sách tổ chức, cá nhân giải quyết chậm/muộn hồ sơ thủ tục hành chính.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của 07 đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh giai đoạn 2022-2026 và Quyết định giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2023. Tổng số biên chế công chức là 2.187 biên chế (giảm 18 biên chế). Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 25.938 người (giảm 541 người). Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên của các đơn vị thuộc Sở Y tế năm 2023 là 362 người.
4. Cải cách chế độ công vụ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và chỉ đạo triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; xây dựng nội dung, đội ngũ báo cáo viên triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số giai đoạn 2023-2025. Trong tháng 3 và tháng 4, triển khai mở 24 lớp (Khu vực 1: 8 lớp, Khu vực 2: 8 lớp, Khu vực 3: 8 lớp) với tổng số lượng 1.741 học viên với 3.135 lượt đào tạo, bồi dưỡng. UBND tỉnh ban hành Công văn số 982/UBND-NC ngày 28/02/2023 chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đến ngày 14/3/2023, đã có 35/39 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023.
5. Về cải cách tài chính công

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn (chưa kể thu vay, huy động đóng góp, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương) thực hiện 1.573.078 triệu đồng, đạt 11,5% so với dự toán, bằng 57,7% so cùng kỳ năm 2022. Về chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 3.015.132 triệu đồng, đạt 16,1% so với dự toán, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong quý I năm 2023, đã thẩm tra Phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn định phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Tính đến thời điểm báo cáo, có tổng cộng 91/134 đơn vị khối tỉnh được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử
UBND tỉnh đã ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng; xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội và sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết Báo cáo xem tại đây./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Trà - P.CCHC-VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây