Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023

Thứ hai - 13/03/2023 07:47 269 0
Ngày 09/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023.

Mục đích của việc kiểm tra là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 và theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính. Kịp thời khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý các vi phạm; ghi nhận và xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để có giải pháp nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Đối với nội dung kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính:
- Công tác chỉ đạo, điều hành: việc xây dựng và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua đánh giá các chỉ số cải cách hành chính năm 2022
- Cải cách thể chế: việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tình hình thi hành pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách đảm bảo việc tiếp cận của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cải cách thủ tục hành chính: việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với công tác số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh”. Thực hiện ủy quyền, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính.
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: việc rà soát sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong theo quy định. Việc hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và phòng chuyên môn cấp huyện. Thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện phân cấp, ủy quyền và công tác kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị đã thực hiện phân cấp, ủy quyền; xử lý các vấn đề về phân cấp, ủy quyền phát hiện qua kiểm tra.
- Cải cách chế độ công vụ: việc xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức; bố trí cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo đúng quy định.
- Cải cách tài chính công: việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng, hoàn thiện Danh mục dịch vụ công, các quy định về khung giá dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế - kỹ thuật theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có).
- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: việc xây dựng, nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung. Việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống văn phòng điện tử. Kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.
Đối với nội dung kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo thông báo kết luận kiểm tra cải cách hành chính từ năm 2020 đến năm 2022; công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử; số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc khai thác, sử dụng thông tin công dân thông qua “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh” (đã được tích hợp, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính…; Kiểm tra việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập
Đối tượng được kiểm tra: Các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã.
Thời gian kiểm tra: Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2023./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Nghĩa - P.CCHC-VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây