Công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ năm - 02/03/2023 16:49 1.599 0
Sáng ngày 02/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023
Công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các cơ quan Trung ương trên địa bàn; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Hành chính- Tổng hợp; lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và công chức được phân công theo dõi công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các Hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
1. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh: Chỉ số tổng hợp CCHC năm 2022 của khối các cơ quan thuộc UBND tỉnh có giá trị trung bình đạt 89,16%, giảm 1,42% so với năm 2021 (chỉ số trung bình năm 2021 đạt 90,58%). Tổng hợp kết quả chỉ số theo 3 nhóm như sau:
+ Nhóm 1 (có kết quả chỉ số CCHC từ 90% trở lên): có 10 cơ quan là: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây Dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ và Sở Giao thông vận tải.
Sở Nội vụ là đơn vị dẫn đầu có kết quả chỉ số CCHC là 95,07%.
+ Nhóm 2 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 85% đến dưới 90%): Có 7 cơ quan là: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế.
+ Nhóm 3 (có kết quả chỉ số CCHC đạt dưới 85%): Có 04 cơ quan là: Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc.
Ban Dân tộc và cơ quan xếp vị trí cuối cùng và có chỉ số CCHC là 82,73%.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ số tổng hợp CCHC năm 2022 của khối UBND các huyện, thị xã, thành phố có giá trị trung bình đạt 81,63%, tăng 0,21% so với năm 2021 (chỉ số trung bình năm 2021 đạt 81,42%). Kết quả chỉ số CCHC được chia thành 02 nhóm (không có nhóm 1 đạt từ 90% trở lên):
+ Nhóm 2 (có kết quả Chỉ số CCHC đạt từ 85% đến dưới 90%): Có 03 địa phương là: Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão.
Hoài Nhơn là địa phương dẫn đầu có kết quả chỉ số CCHC là 88,41%.
+Nhóm 3 (có kết quả Chỉ số CCHC đạt dưới 85%): Có 08 địa phương là: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Quy Nhơn, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy phước, Phù Mỹ.
Phù Mỹ là địa phương xếp vị trí cuối cùng và có chỉ số cải cách hành chính là 76,02%.
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Chỉ số tổng hợp CCHC năm 2022 của một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có giá trị trung bình đạt 80,20%, giảm 3,80% so với năm 2021 (chỉ số trung bình năm 2021 đạt 84,00%). Có 04/05 cơ quan có Chỉ số CCHC năm 2022 trên mức giá trị trung bình. Không có cơ quan đạt mức độ nhóm 1, tất cả đều đạt ở nhóm 2. Kho bạc Nhà nước tỉnh là cơ quan dẫn đầu có kết quả chỉ số CCHC là 82,23%. Cục Hải quan là cơ quan xếp vị trí cuối cùng và có chỉ số CCHC là 75,63%.
2. Kết quả Chỉ số hài lòng năm 2022
- Kết quả đo lường sự hài lòng đối với 17 cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giá trị trung bình năm 2022 đạt tỷ lệ 90.38%, cao hơn kết quả khảo sát của năm 2021 (đạt 83.76%). Năm 2022 có 7/17 cơ quan đạt chỉ số hài lòng cao hơn giá trị trung bình (giảm 02 cơ quan so với năm 2021). Chỉ số đo lường sự hài lòng năm 2022 có sự chuyển biến rõ rệt về vị thứ xếp hạng của các cơ quan, trong số ba cơ quan đứng đầu bảng năm 2022, có Sở Tư pháp tăng hạng với chỉ số hài lòng cao nhất 99.33% (năm 2021 đứng vị trí thứ 5), tiếp đến là thăng hạng của Sở Thông tin và Truyền thông (năm 2021 đứng vị thứ 9) và Sở Nội vụ ổn định ở vị thứ 3 với 97.38%. Đứng cuối bảng, không có sự thay đổi về vị thứ xếp hạng là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chỉ số hài lòng 81.93%, khoảng cách so với giá trị trung bình là 8.45%.
- Kết quả đo lường sự hài lòng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố giá trị trung bình năm 2022 là 86,89%, tăng 5,95% so với năm 2021 (đạt 80,94%). Năm 2022 có 6/11 địa phương đạt chỉ số hài lòng cao hơn giá trị trung bình; trong đó có 02 địa phương duy trì vị thứ xếp hạng trong nhóm đứng đầu bảng gồm Vĩnh Thạnh, An Lão; nổi bật là sự tăng hạng của Vân Canh tăng 19.45%, đứng vị thứ 2 (năm 2021 đứng vị thứ 9) và lần lượt Hoài Nhơn đứng vị thứ 5 (năm 2021 đứng vị thứ 6), Phù Cát đứng vị thứ 6 (năm 2021 đứng vị thứ 8) và Phù Mỹ đứng vị thứ 7 (năm 2021 đứng vị thứ 10).
- Kết quả đo lường sự hài lòng đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh giá trị trung bình năm 2022 đạt tỷ lệ 81,64%, cao hơn năm 2021 (đạt 78,68%), cao hơn kết quả khảo sát của năm 2020 (đạt 72,06%). Năm 2022 có 2/5 cơ quan đạt chỉ số hài lòng cao hơn giá trị trung bình; trong số 02 cơ quan đứng đầu bảng năm 2022 đều có sự thăng hạng, Kho bạc Nhà nước tỉnh từ vị trí thứ 2 năm 2021 lên vị thứ đầu bảng với 86,73%, tăng 5,46%; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh từ vị trí thứ 3 năm 2021 lên vị trí thứ 2 với 85,81%. Các cơ quan có chỉ số hài lòng tăng so với năm 2021 và nâng vị thứ xếp hạng gồm Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng 5,84% (năm 2021 đứng bị thứ 5) và Cục Thuế tăng 4,16%. Cục Hải quan là cơ quan có điểm chỉ số thấp nhất, giảm 6,97%, từ vị trí đầu bảng năm 2021 xuống vị trí cuối bảng năm 2022.
3. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022
- Đối với các Sở, ban, ngành:
+ Nhóm rất tốt có 3 đơn vị: Sở Sở Giáo dục và Đào tạo (81,04 điểm); Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (81,02) điểm; Sở Sở Thông tin và Truyền thông (80,04 điểm).
+ Nhóm tốt có 11 đơn vị: Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (74,04 điểm), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (73,85 điểm), Sở Tài chính (73,76 điểm), Sở Du lịch (73,61 điểm), Sở Sở Văn hóa và Thể thao (73,5 điểm), Sở Sở Tài nguyên và Môi trường (72,73 điểm), Sở Khoa học và Công nghệ (73,27 điểm), Sở Công Thương (71,92 điểm), Bảo hiểm Xã hội tỉnh (71,77 điểm), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (70,91 điểm), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (70,05 điểm).
+ Nhóm khá có 8 đơn vị: Sở Sở Giao thông vận tải (68,14 điểm), Cục Hải quan tỉnh (65,69 điểm), Sở Tư pháp (65,08 điểm), Công an tỉnh (64,32 điểm), Cục Thuế tỉnh (64,12 điểm), Sở Y tế (63,89 điểm), Sở Xây dựng (62,47 điểm), Cục Quản lý thị trường tỉnh (60,61 điểm).
- Đối với các địa phương:
+ Có 4 địa phương thuộc nhóm tốt: Hoài Nhơn (76,35 điểm), An Nhơn (74,81 điểm), Tuy Phước (74,06 điểm), Quy Nhơn (73,83 điểm).
+  Có 7 địa phương thuộc nhóm khá: Vân Canh (68,03 điểm), Phù Cát (66,95 điểm), Tây Sơn (64,56 điểm), Vĩnh Thạnh (63,15 điểm), Phù Mỹ (61,70 điểm, An Lão (61,44 điểm), Hoài Ân (60,20 điểm)
Tại Hội nghị, UBND tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 08 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính từ năm 2021 đến năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh “Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển”, cải cách thủ tục hành chính là giải pháp mang tính đột phá, khơi thông “điểm nghẽn” tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, toàn diện; lấy sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định rõ những tồn tại, hạn chế, ban hành các biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả CCHC; thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung; triển khai có hiệu quả Đề án 06./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Nghĩa - P.CCHC-VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây