Thông báo kết luận số 06-TB/BCĐ ngày 08/5/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy.

Thứ tư - 10/05/2023 16:19 167 0
Ngày 06/04/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy (viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.
Quang cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU
Quang cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên trực Ban Chỉ đạo trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2023; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận các nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian đến. 
Nội dung tóm lược kết luận tại phiên họp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh -Trưởng ban Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm các tiêu chí về thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ và Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030”; nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp theo Thông báo số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: ”Lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước”, từ đó, các cấp, các ngành tập trung đề xuất, thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trên các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp công dân theo đúng quy định, nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp nhằm giải quyết hoặc giải đáp kịp thời những ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của người dân ở cơ sở; củng cố niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh. Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư làm đầu mối tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết ngay trong ngày mọi phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư để góp phần cải thiện kết quả Chỉ số PCI của tỉnh; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết định kỳ hằng tuần.
Bên cạnh đó, cần thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của viên chức; triển khai thực hiện Đề án thi tuyển cạnh tranh vào các vị trí quản lý cấp phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh. Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí do ngân sách nhà nước phân bổ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức ngoài công lập tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên các lĩnh vực. Triển khai xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.
Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành phân tích, đánh giá kết quả các Chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh (Các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI); tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh để quán triệt việc thực hiện kế hoạch hành động các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao kết quả, vị trí thứ hạng các Chỉ số của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo đảm bảo thực chất, bền vững.
Trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU sẽ tổ chức thực hiện việc sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Trà - P.CCHC&VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây