Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Thứ sáu - 12/05/2023 07:44 212 0
Ngày 10/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Luật gia các cấp trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh, nhằm xác định rõ tính chất, đặc thù của Hội trong hệ thống chính trị.
Đồng thời, Kế hoạch cũng xác định rõ nội dung công việc, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với công tác phối hợp với thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.
Tham khảo Kế hoạch tại đây./.

 

Tác giả bài viết: Phòng TCBC&TCPCP

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 6 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây