Những kết quả nổi bật trong lĩnh vực tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ năm 2022

Thứ hai - 16/01/2023 15:50 627 0
Năm 2022, cùng với sự nổ lực, phấn đấu của tập thể ngành Nội vụ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác tổ chức bộ máy, tổ chức biên chế và quản lý hội, tổ chức phi chính phủ đã đạt được những kết quả nổi bật cụ thể như sau:
1. Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện bài bản, theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đạt mục tiêu tinh gọn, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cơ quan, đơn vị có tính chất tương đồng được sáp nhập, giảm đầu mối trung gian.
Trong năm 2022, đã thực hiện sắp xếp đã giảm 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (Tổ chức lại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Trường Cao đẳng Bình Định vào Trường cao đẳng Công nghệ Quy Nhơn)giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (đang hoàn thiện thủ tục Giải thể Trung tâm Giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.); đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Giảm 03 phòng và 03 Trạm và 02 bến cá; đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc các Chi cục thuộc Sở: Giảm 05 trạm trực thuộc (do giải thể 01 trạm, hợp nhất 06 trạm thành 02 trạm liên huyện).
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 37 cơ quan, đơn vị (15 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 05 Chi cục và tương đương, 17 đơn vị sự nghiệp ) theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.
2. Về vị trí việc làm: Trong năm 2022, tiếp tục thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm đối với 16 sở, ban, ngành và 03 đơn vị sự nghiệp có sự thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy hoặc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm.
3. Về biên chế, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế luôn bám sát theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo theo các quy định của Nhà nước, theo đó Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế tỉnh giai đoạn 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình để thực hiện tinh giản biên chế và sử dụng biên chế được giao phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để bảo đảm đến hết năm 2026 giảm tối thiểu 5% biên chế công chức, giảm 10% số người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
Năm 2022, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 72 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó: công chức là 27 người, viên chức: 45 người) với tổng kinh phí chi trả là 10.978.229.502 đồng; ban hành các văn bản hướng dẫn xác định tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.
4. Về công tác quản lý hội, tổ chức phi chính phủ
Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 10/06/2022, theo đó: Số lượng TTHC thực hiện rà soát: 08 TTHC trong đó:  Cấp tỉnh: 04 Thủ tục,  cấp huyện: 04 thủ tục;  thời gian rút ngắn thủ tục hành chính: 02 thủ tục cắt giảm 11 ngày làm việc; 02 thủ tục cắt giảm 12 ngày làm việc; 02 thủ tục cắt giảm 13 ngày làm việc;  02 thủ tục cắt giảm 18 ngày làm việc; lợi ích phương án đơn giản hóa: Giảm 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ 78.460.800 đồng/năm đối với tổ chức, cá nhân.
Những kết quả đạt được về triển khai thực hiện trong lĩnh vực tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ đã khẳng định quyết tâm cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội,… là tiền đề để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Nội vụ năm 2023./.

Tác giả bài viết: Phòng TCBC&TCPCP

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 6 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây