Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ

Thứ tư - 09/08/2023 15:33 177 0
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ

Ngày 08/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 99/NQ-CP; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (các cơ quan, đơn vị, địa phương), nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt ra đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng.
Kế hoạch xác định các nội dung thực hiện và trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Tiếp tục thực hiện các quy định, chủ trương về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức.
3. Căn cứ thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy định và Kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 30/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm cùng với khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm làm cơ sở xác định biên chế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn, gắn với đánh giá thực chất, xếp loại chính xác công chức, viên chức.
Chi tiết của Kế hoạch xem tại đây./.

Tác giả bài viết: Phan Thị Mỹ Phước - P.TCBC&TCPCP

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây