Phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX.

Thứ ba - 26/10/2021 06:58 315 0
Thực hiện Văn bản số 5218/BNV-VP ngày 17/10/2021 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các Kế hoạch phát động thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 1805/KH-SNV ngày 07/10/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Giám đốc Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX của ngành Nội vụ như sau:
Phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX.
1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nội vụ, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi công chức, viên chức, người lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX.
2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch của ngành Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX.
3. Căn cứ theo điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành Nội vụ.
4. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành Nội vụ. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Phát huy phong trào thi đua để xây dựng khối đoàn kết, huy động nguồn lực, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của ngành Nội vụ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Nội vụ.
5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Quan tâm, chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ.
6. Thực hiện tốt các nội dung thi đua, đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “Tỉnh Bình Định đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid 9” theo Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.
Yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu Lượng - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây