Một số quy định mới của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba - 02/11/2021 15:59 1.755 0
Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2021. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP tập trung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP số điểm, cụ thể như sau:
Một số quy định mới của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

1. Về đối tượng
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP đã sửa đổi đối tượng đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP để phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019, đó là bỏ đối tượng “công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập”.
2. Về hình thức bồi dưỡng
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi 02 hình thức bồi dưỡng: tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm và bổ sung hình thức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, quy định có 04 hình thức bồi dưỡng theo quy định hiện hành: (1) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; (2) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý; (3) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; (4) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.
3. Về nội dung bồi dưỡng
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi 02 nội dung bồi dưỡng: Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế và Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ và bổ sung 01 nội dung bồi dưỡng: Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.
4. Về chương trình, tài liệu bồi dưỡng
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP đã quy định rõ hơn nội dung, thời lượng cụ thể từng chương trình bồi dưỡng và bổ sung quy định nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã với thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.
5. Về chứng chỉ bồi dưỡng
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định cụ thể: Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành  hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này./.

File đính kèm

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ánh Vân - P.CCVC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây