Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Thứ năm - 03/03/2022 16:56 431 0
Ngày 17/02/2022, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 266/KH-SNV triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và tham gia tát nước chống hạn cùng nông dân xã Đại Thanh, Hà Đông (nay là Hà Nội), ngày 12/1/1958. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và tham gia tát nước chống hạn cùng nông dân xã Đại Thanh, Hà Đông (nay là Hà Nội), ngày 12/1/1958. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Mục đích là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở về tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian đến, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong việc thực hiện công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung, phương thức làm việc, tinh thần phục vụ Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Kế hoạch gồm 09 nội dung thực hiện như sau:
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động nội dung Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 407-ĐU/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Chương trình phối hợp số 04/CTrPH/UBND-BDVTU và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2347/KH-SNV ngày 17/12/2021 của Sở Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2022 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hưởng dẫn dẫn làm”, “làm dân tin”.
3. Phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm Người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong công tác triển khai thực hiện.
4. Phát động các phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời phát hiện bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động.
5. Cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ:
- Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đánh giá và để xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; ông dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan trên môi trường số, nâng tỉ lệ mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở bám sát nhiệm vụ được giao để theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức xử lý, giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Trong quá trình giải quyết công việc phải tuân thủ tỉnh thứ bậc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đúng thẩm quyền quy định tại Quyết định số 159/QĐ-SNV ngày 16/3/2021 về việc ban hành Quy định quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản.
6. Duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, những bức xúc dư luận quan tâm, nguyên vọng chính đáng của Nhân dân.
7. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến phân biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).
8. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy, cơ quan và công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tạo không khi dân chủ, còn mở, đoàn kết trong nội bộ, góp phần đẩy mạnh các phong trào tàui đua, phần đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
9. Tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong triển khu thực hiện công tác dân vận chính quyền lồng ghép vào công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên kiểm tra, giảm sát, xử lý nghiêm những công chức, viên chức vi phạm pháp luật, có hành vi những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong gia quyết công việc./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Bính - P.XDCQ&CTTN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây