Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Sở Nội năm 2022

Thứ tư - 16/02/2022 08:52 289 0
Ngày 25/01/2022 Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Kế hoạch số 174/KH-SNV về ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Sở Nội năm 2022

Với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính của Sở và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2022; Thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối, chính sách của Chính phủ, của các cơ quan Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nội vụ đối với công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính nhà nước, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi của công chức, viên chức; Kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, giải pháp đem lại hiệu quả trong giải quyết công việc, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ.
Với việc xác định đối tượng tuyên truyền là công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ, Kế hoạch đã tập trung tuyên truyền các nội dung:
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, các tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; từng công chức, viên chức đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Quyết định số 3809/KH - UBND ngày 14/9/2021), Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2022.
- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, tập trung là xây dựng Chính quyền số theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Những giải pháp, ý tưởng, sáng kiến trong giải quyết công việc; kết quả đạt được, những hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở như: cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền việc cung cấp, tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3,4.
- Các nội dung thực hiện văn hóa công vụ; văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; Quy chế làm việc; danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng; các nội dung phát động thi đua trong thực hiện cải cách hành chính.
Kế hoạch cũng đưa ra các hình thức tuyên truyền cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong việc tổ chức thực hiện.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu Lượng - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây