Kế hoạch Phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Nội vụ giai đoạn 2022-2025”

Thứ hai - 14/03/2022 18:01 368 0
Ngày 09/3/2022, Giám đốc Sở Nội đã ký Kế hoạch số 412/KH-SNV về việc Phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Nội vụ giai đoạn 2022-2025”

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực để các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022 -2025 của Sở Nội vụ; Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách hành chính; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đổi mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan.
Theo đó Kế hoạch đã đề ra các nội dung thi đua:
- Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức và người dân.
- Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch hằng năm, kế hoạch giai đoạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nội vụ.
- Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thi đua trong việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết TTHC nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, của Sở giai đoạn 2021-2025.
- Thi đua đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ, hoàn thành toàn bộ dữ liệu quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.
- Thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.
Kế hoạch cũng xác định rõ việc việc thực hiện Phong trào thi đua phải được triển khai thường xuyên, liên tục phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân để tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính. Ngoài ra gắn việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua với việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ, Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn. Đồng thời việc bình xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Việc khen thưởng phải gắn với kiểm điểm, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hằng năm của Sở./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu Lượng - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây