Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2022.

Thứ tư - 12/01/2022 10:46 994 0
Ngày 10/01/2022, Lãnh đạo Sở phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2022.
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.
Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Sở trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và dự toán thu - chi năm 2022 và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021, nội dung phong trào thi đua năm 2022.
Hội nghị đã thảo luận, ý kiến của công chức, viên chức đều thống nhất với các dự thảo Báo cáo, đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong năm 2021 mà Sở Nội vụ đã đạt được, trong đó nổi bật nhất là công tác nội bộ, thể hiện rõ sự công khai, dân chủ, minh bạch, kịp thời; sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, khắc phục những nhiệm vụ tồn đọng của những năm trước, triển khai thực hiện kịp thời những nhiệm vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Sở đối với đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động và tập trung thảo luận các chỉ tiêu thi đua năm 2022, trong đó Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thể hiện sự quyết tâm phấn đấu 100% cá nhân của cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022.
Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Giám đốc Sở đề nghị trong năm 2022, các phòng, ban của Sở cần tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, từ tháng 01 này. Năm nay là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đòi hỏi Sở Nội vụ phải tích cực, chủ động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động trong công việc, thật sự đoàn kết, nhất trí cao trong Sở, sự đồng thuận trong từng phòng, từng ban để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đề nghị công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất các nội dung chuyên môn. Tạo bước đột phá toàn diện các lĩnh vực công tác, nâng cao uy tín, vị thế của Sở Nội vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của Sở. Khuyến khích nâng cao trình độ, năng lực, tạo môi trường, cơ hội thăng tiến, phát triển cho những công chức, viên chức có trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, công nghệ số trong hoạt động cơ quan nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của Sở Nội vụ. Thực hiện Cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực và các phong trào thi đua: Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ và các Công đoàn cơ sở thành viên phối hợp quan tâm, chăm lo, động viên đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực; chỉnh trang, hoàn chỉnh trụ sở làm việc năm 2022. Đề nghị Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Sở trong thực hiện nhiệm vụ và Nghị quyết vừa được Hội nghị thông qua. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi người nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu thi đua chủ yếu năm 2022 như sau:
- 100% công chức, viên chức, người lao động được học tập, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình công tác năm 2022 của Sở.
- 100% thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh được giải quyết đúng hạn và trước hạn; thực hiện rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tối thiểu 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
- 100% hồ sơ công việc theo danh mục hồ sơ hiện hành của cơ quan được tạo lập trên môi trường điện tử, trừ các văn bản mật và các văn bản khác theo quy định của Giám đốc Sở.
- Phấn đấu 100% các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và  50% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
-  Cơ quan Sở Nội vụ đạt tiêu chuẩn Cơ quan văn hóa và đạt chuẩn An toàn về an ninh trật tự.
- Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trên tổng số Lao động tiên tiến.
Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ và Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2022, thể hiện sự quyết tâm, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu thi đua mà Hội nghị đã đề ra.
Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở đã trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Tác giả bài viết: Trần Thúy Ngọc - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây