Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Thứ ba - 07/03/2023 09:27 5.234 0
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 06/3/2023 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch).
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Kế hoạch đã đề ra 7 nội dung cơ bản để tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2023 cụ thể:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Quyết định số 407-QĐ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Chính phủ, Quyết định số 3826/QĐ- UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời đánh giá, xếp loại công tác dân vận của chính quyền xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
2. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính.
Thường xuyên rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không cần thiết; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ hằng năm. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, trao đổi, giải quyết công việc; xây dựng và sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định.
3. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành
chính, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những bức xúc dư luận quan tâm, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận khéo trên các lĩnh vực.
6. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
7. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.
Sở Nội vụ giới thiệu nội dung Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 06/3/2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định./.

Tác giả bài viết: Văn Thị Hồng Bổn - P.XDCQ&CTTN

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây