Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thứ ba - 14/02/2023 07:42 326 0
Ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 624/UBND-NC triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, như sau:
Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023

1. Triển khai Luật Thanh niên năm 2020, cụ thể:
a)  Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; các chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ; Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định.
b) Tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.
2. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định
a) Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về phát triển thanh niên tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030; Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030.
b) Xây dựng Kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án được giao trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh từ nay đến năm 2030.
3. Tiếp tục thực hiện việc thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức theo  Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
4. Tập trung rà soát và giải quyết chế độ, chính đối với thanh niên xung phong theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ…
5. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn.
6. Các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tiếp tục thực hiện việc bố trí, tuyển dụng Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo Công văn số 7179/UBND-NC ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ.
7. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong việc xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên đổi mới phương thức hoạt động, trong công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
8. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện thanh niên theo quy định./.

Tác giả bài viết: Văn Thị Hồng Bổn - P.XDCQ&CTTN

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây