Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023

Thứ năm - 22/06/2023 16:44 535 0
Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 18/4/2023 về tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 14/6/2023 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng bộ Sở 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; ngày 20 tháng 6 năm 2023 Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023

Quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III; trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và 06 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên; đặc biệt là Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, và các chuyên đề hàng năm; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bốn, năm, sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.
Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng; bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cải tiến, đổi mới lề lối, tác phong, thái độ làm việc theo tinh thần “lấy doanh nghiệp, người dân làm đối tượng phục vụ” gắn với việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Những kết quả đạt được thể hiện sự đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của đảng viên trong toàn Đảng bộ và tập thể Ban Chấp hành, cấp ủy, các chi bộ trực thuộc.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; trong nửa nhiệm kỳ còn lại và 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III đã đề ra và nhiệm vụ Đảng bộ trong năm 2023; nhiệm vụ chính trị của Sở theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chú trọng các nhiệm vụ sau đây:
- Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công tác quản lý, điều hành, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; bám sát tình hình tư tưởng trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; củng cố khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, sử dụng mạng internet; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong, thái độ làm việc, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế làm việc; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát.
- Công đoàn tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
 

 

  

 

Tác giả bài viết: Trịnh Nguyễn Huy Hiên - BTG

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây