Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU và Nghị quyết số 17-NQ/ĐU

Thứ tư - 12/10/2022 10:22 329 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu và nội dung đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra; ngày 31/8/2021, Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐU về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và Nghị quyết số 17-NQ/ĐU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, tích cực của đảng viên trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Tọa đàm cải cách hành chính Sở Nội vụ
Tọa đàm cải cách hành chính Sở Nội vụ

Để đánh giá đúng, thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 02 Nghị quyết nêu trên, Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU và Nghị quyết số 17-NQ/ĐU. Hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được qua 01 năm thực hiện các Nghị quyết trong toàn Đảng bộ; đồng thời nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; cụ thể:
1. Về sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU
a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu
- Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ đứng thứ 2 Khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (chỉ tiêu Nghị quyết năm sau cao hơn năm trước và thuộc 05 cơ quan dẫn đầu Khối); chỉ số hài lòng của cơ quan đạt 99% (chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm đạt tối thiểu từ 90% trở lên).
- 100% thủ tục hành chính của cơ quan được công bố, công khai và cập nhật kịp thời (chỉ tiêu Nghị quyết là phấn đấu);
- 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 (chỉ tiêu Nghị quyết đạt tối thiểu 50% trên tổng hồ sơ được giải quyết);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 là 100% trên tổng số hồ sơ được giải quyết. 
- Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động; 100% đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ đạt tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. 
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng giải quyết công việc; 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng - trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước (chỉ tiêu Nghị quyết là 90%). 
b) Về ưu điểm
Nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động cơ quan về vai trò, sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu, nội dung và các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách hành chính được nâng lên một bước rõ nét. Công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành từng quý, từng năm. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, cơ quan, đã phát huy những mặt tích cực, chỉ ra những mặt hạn chế, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của các cơ quan.
c) Về hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm thì công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị còn có những hạn chế nhất định: Việc trang bị, hiện đại hóa công tác cải cách hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu; một số đảng viên, công chức, viên chức còn chưa tích cực, quyết liệt đi đầu trong cải cách hành chính; việc thực hiện chế độ tự chủ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử còn chậm.

2. Về sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU
a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu
- 100% chi bộ xây dựng đầy đủ: Quy chế làm việc của chi bộ; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên chi bộ. 
- 100% chi bộ ban hành chương trình công tác năm; chương trình kiểm tra, giám sát năm, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thời gian theo quy định. 

- 100% chi bộ thực hiện đầy đủ việc ghi sổ biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ và các loại sổ khác theo quy định. 
- 100% chi bộ sinh hoạt thường kỳ trước ngày 07 hằng tháng, thời gian sinh hoạt chi bộ bảo đảm đúng quy định; số lần sinh hoạt chuyên đề đảm bảo tối thiểu 01 lần/quý. 
- Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm; tỷ lệ đảng viên phát biểu ý kiến phải đạt từ 2/3 trở lên so với đảng viên có mặt dự sinh hoạt chi bộ. 
- 100% chi bộ chấp hành đầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo định kỳ. 
- 100% chi bộ ban hành nghị quyết hoặc kết luận và bảng tự chấm điểm sau sinh hoạt gửi Đảng ủy Sở. 
b) Ưu điểm
Đảng ủy, chi ủy, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/ĐU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, tích cực của đảng viên trong xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức Hội nghị Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo đúng Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chương trình làm việc năm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; tạo được môi trường sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn; tổ chức, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của sinh hoạt chi bộ; tạo được sự đồng thuận và quyết tâm chính trị của đảng viên, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
c) Hạn chế
Phương pháp điều hành của Bí thư trong sinh hoạt chi bộ có lúc còn lúng túng; việc biểu dương, nhắc nhở, phê bình đảng viên ở một số chi bộ có lúc chưa thực hiện tốt; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề một số chi bộ còn chậm so với kế hoạch đề ra.

https://snv.binhdinh.gov.vn/uploads/news/2022_05/2rs_1.jpg

Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đã chỉ ra; Đảng ủy Sở sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Trịnh Nguyễn Huy Hiên - BTG

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây