Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ năm - 02/03/2023 14:10 1.021 0
Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 982/UBND-NC về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc, quyết liệt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu sau đây:
1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác ở những vị trí cần phải chuyển đổi công tác để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định của pháp luật có liên quan, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Nội dung kế hoạch phải xác định cụ thể danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi; xác định rõ đối tượng, thời hạn, thời điểm chuyển đổi của từng vị trí trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Các trường hợp đã đảm nhiệm đủ thời gian 03 năm trở lên phải thực hiện chuyển đổi trong năm 2023 (trừ các trường hợp chưa thực hiện, các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP).
2. Kịp thời thay thế, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và Nhân dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức thụ động, chậm trễ không chủ động giải quyết công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.
3. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/3/2023, để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp): báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6, báo cáo năm gửi trước ngày 10/12.
5. Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
Xem toàn văn Công văn số 982/UBND-NC tại đây./.

Tác giả bài viết: Cao Hoàng Huyên - P.CCVC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây