Triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu - 12/05/2023 15:54 618 0
Ngày 12/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2953/UBND-NC triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là cơ quan, đơn vị), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là địa phương) tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dung, nhiệm vụ như sau:
1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
2. Các cơ quan, đơn vị không tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh để né tránh trách nhiệm.
3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp, toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ, bao gồm cả việc phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.
Khi tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc phải báo cáo đầy đủ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quan điểm, nêu rõ phương án giải quyết công việc (nếu có), trường hợp đề xuất nhiều phương án giải quyết thì phải nêu rõ phương án đề xuất lựa chọn.
Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy hoặc chuyển công việc thuộc thẩm quyền của đơn vị mình lên cấp trên hoặc đến các cơ quan, đơn vị, địa phương khác; không giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương khác, trừ trường hợp theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết hoặc các vấn đề đã được pháp luật quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình và những vấn đề liên quan khác đảm bảo thời gian, tiến độ quy định theo đề nghị của cơ quan chủ trì; có chính kiến rõ ràng, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm. Quá thời hạn quy định mà cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xem đã đồng ý với ý kiến, đề xuất của cơ quan lấy ý kiến; cơ quan lấy ý kiến có văn bản thông báo lại và cơ quan, đơn vị, địa phương không có ý kiến, chậm có ý kiến trả lời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối với các vấn đề, nội dung phức tạp, còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; cắt gọn, đơn giản hóa những quy định, thủ tục không cần thiết; cụ thể hóa, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện. Chủ động phát hiện những khâu yếu, bộ phận yếu, người thực thi công vụ yếu, thiếu trách nhiệm để chấn chỉnh, củng cố, chuyển đổi vị trí, thay thế kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết công việc.
6. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 522/QĐUBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao để triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không để tồn đọng, kéo dài.
7. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, trì trệ, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.
8. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Công văn này cho Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tác giả bài viết: Trần Thúy Ngọc - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây