Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX)

Thứ ba - 11/07/2023 15:21 211 0
Ngày 10/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX)

Đề tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 36- CT/TU và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh với nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân về quyền làm chủ và vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được biết, đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Ban hành các quy định, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền nhằm tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” sát với thực tiễn. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên với Nhân dân.
3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, những vấn đề dư luận quan tâm.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm giải quyết, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng khác.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng 3 viên vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng mô hình tốt trong thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW.
Xem Kế hoạch số 127/KH-UBND tại đây./.

Tác giả bài viết: Trần Thúy Ngọc - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây