Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Thứ sáu - 29/03/2024 17:58 259 0
Sáng ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đại diện Cụm phó Cụm Thi đua). 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đoàn đại biểu 9 tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng tham dự. 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chào mừng Hội nghị.
 
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng lãnh đạo các tỉnh ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị đã đánh giá 10 tỉnh trong Cụm thi đua (UBND tỉnh Bình Định là Cụm trưởng năm 2023) đã tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã ký giao ước thi đua năm 2023; quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; qua đó đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các tỉnh. 

Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định Lê Minh Tuấn báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2023.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu, thu hút được quần chúng nhân dân tham gia. Công tác khen thưởng tiếp tục được các tỉnh quan tâm triển khai theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng; quan tâm việc khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác được thực hiện kịp thời. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua yêu nước được các tỉnh trong Cụm thi đua quan tâm thực hiện và có nhiều đổi mới, nhiều gương điển hình đã tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh tích cực hoạt động có nhiều đổi mới, thể hiện được vị trí, vai trò trong công tác thi đua, khen thưởng. Hoạt động của các cụm, khối thi đua ngày càng thiết thực, nội dung phong phú. 

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, các tỉnh trong Cụm thi đua sẽ tập trung thực hiện vào một số nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, để tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
Hội nghị đã bình xét và đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2023 cho hai tỉnh Bình Định, Đắk Lắk; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Nông. Hội nghị thống nhất, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng là Cụm trưởng, UBND tỉnh Phú Yên là Cụm phó Cụm Thi đua năm 2024.
Lãnh đạo các tỉnh trong Cụm cũng đã ký kết Giao ước thi đua năm 2024  với các nội dung: Thi đua phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. 

Lãnh đạo các tỉnh trong Cụm ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực, thành quả trong thực hiện nhiệm vụ của Cụm thi đua nói chung và các tỉnh trong Cụm nói riêng; đồng thời dành lời khen cho tỉnh Bình Định đã có sự phối hợp tổ chức Hội nghị chu đáo, chất lượng. 
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã có những chỉ đạo cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng. Trước hết, cần phải tiếp tục triển khai quán triệt tốt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực thi hành từ 1.1.2024) để thực hiện một cách trơn tru, đồng thời đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hướng dẫn cho các địa phương để làm sao thực hiện phù hợp thực tế, đúng quy định.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo.

Để chuẩn bị cho kế hoạch của Trung ương sẽ tổ chức Tổng kết Chỉ thị số 34 -CT/TW ngày 7.2.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tổng kết đầy đủ và sâu sắc, báo cáo kịp thời cho Trung ương, đặc biệt là đề xuất được những định hướng, giải pháp để lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. 
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tập trung phát động các phong trào thi đua kể cả Trung ương, địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm đã đề ra, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, Đảng trong năm 2024 - 2025. Ngay từ bây giờ, cần tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến để chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, toàn quốc vào cuối nhiệm kỳ.
Quyền Chủ tịch nước đề nghị quan tâm một cách sâu sắc đến việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến một cách thực chất. Trong đó, lưu ý: Nhiều khi còn làm theo hình thức. Do đó, phải khen thật, khen đúng người, đúng thời điểm, tạo sức lan tỏa, sự lay động trong xã hội… Nhất là trong bối cảnh hiện nay chúng ta phải làm cho các mô hình, các điển hình tiên tiến ngày càng nhiều hơn, tốt hơn để cái tốt lấn át cái xấu, cái tích cực lấn át tiêu cực.
“Công tác thi đua khen thưởng phải đem lại sức sống, động lực, niềm tin của xã hội, của nhân dân đối với những điều tốt, mô hình tốt, người tốt để xây dựng xã hội tốt đẹp”, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (đứng giữa, hàng đầu)
chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Quyền Chủ tịch nước đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ cho các địa phương để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong phát động phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến…
Góp ý về phát triển KT-XH, Quyền Chủ tịch nước lưu ý các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung vừa có lợi thế về KT - XH vừa có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Do đó, phải quan tâm song song hai nhiệm vụ là đột phá phát triển KT-XH và đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh, để góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đồng thời các tỉnh vừa cần tính phát triển KT-XH trước mắt sát với thực tiễn địa bàn, đời sống xã hội, vừa cần có tầm nhìn, tạo ra những tiền đề để phát triển lâu dài. Cần phát huy tối đa tiềm năng lợi thế riêng của từng tỉnh, đồng thời có sự hợp tác giữa các tỉnh để bổ trợ lợi thế cho nhau tạo ra sức mạnh chung của khu vực./.
Nguồn: Báo Bình Định.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây