Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2024.

Thứ ba - 23/04/2024 09:05 429 0
Ngày 22/04/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2024.

Năm 2024 là năm tăng tốc, bức phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm 2024. Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2024 với tinh thần: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”.
Theo đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phát động và triển khai phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024. Giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động và quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Xây dựng và phát triển thực hiện quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, hoàn thành việc xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch vùng cấp huyện, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tỉnh.
Triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023-2030; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025;  Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trong năm 2024 gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển tỉnh nhà, tạo nguồn lực đột phá để thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Xem Chỉ thị 08/CT-UBND tại đây./.

Tác giả bài viết: Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh - B.TĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây