Xây dựng chính quyền - Công tác thanh niên

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 •   26/01/2022 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 2365
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị số 33).
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021 - 2025

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021 - 2025

 •   26/01/2022 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 •   26/01/2022 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới

 •   20/01/2022 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 92/QĐ-TTg công nhận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 •   24/12/2021 05:40:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận

 •   09/12/2021 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030

 •   02/12/2021 05:38:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định số 4657/QĐ-UBND Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030.
Đồng chí Lê Minh Tuấn thuyết trình về Luật Thanh niên 2020

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh niên năm 2020

 •   24/11/2021 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật thanh niên năm 2020. Hội nghị trực tuyến được tổ chức tuyên truyền rộng rãi tại điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bình Định

Khai mạc Lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

 •   16/11/2021 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/11/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Khai mạc trực tuyến Lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ; tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố có đại diện Lãnh đạo HĐND, Sở Nội vụ, các sở, ngành và Trường Chính trị…
Triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

 •   03/11/2021 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 882
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/9/2021, Tỉnh ủy ban hành ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị kèm theo Quyết định số 407-QĐ/TU (Quy chế 407).
1

Bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

 •   02/11/2021 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/11/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về giải pháp bố trí đối với đội viên đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

 •   20/10/2021 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 1770
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030
Khảo sát thực địa

Thống nhất phương án hiệu chỉnh đường địa giới hành chính giữa huyện An Lão và huyện Hoài Ân

 •   27/09/2021 02:05:00 PM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5914/UBND-NC thống nhất phương án hiệu chỉnh đường địa giới hành chính giữa xã An Nghĩa (huyện An Lão) và xã Đak Mang, xã Ân Sơn (huyện Hoài Ân) theo đề nghị của Sở Nội vụ.
1(20)

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

 •   30/07/2021 05:29:00 PM
 •   Đã xem: 653
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.
thanh lap DVHC

Tạm dừng thành lập và điều chỉnh địa giới để thành lập đơn vị hành chính đô thị

 •   26/07/2021 05:28:00 PM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1342/SNV-XDCQ về việc thành lập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị.
Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã

Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã

 •   22/07/2021 05:28:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Trong khi chờ Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp.
Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và vận động quần chúng trong tình hình mới

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và vận động quần chúng trong tình hình mới

 •   21/07/2021 05:27:00 PM
 •   Đã xem: 906
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận và công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị, đặc biệt là trong các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận trong tình hình mới. Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4307/UBND-NC về đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và công tác vận động quần chúng.
1(16)

Một số nội dung cơ bản về Luật Thanh niên

 •   21/07/2021 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức thanh niên để được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2020, Luật Thanh niên được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây