Xây dựng chính quyền - Công tác thanh niên

Thanh niên Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới

Tăng cường năng lực cho thanh niên phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2030.

 •   04/05/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
Quang cảnh Lễ ký kết

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Bình Định giai đoạn 2022-2026

 •   26/04/2022 06:57:00 PM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/4, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Đồng chí Lê Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Hà Duy Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì buổi Lễ.
Hội thảo về thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp

Hội thảo về thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp

 •   22/04/2022 06:36:00 PM
 •   Đã xem: 743
 •   Phản hồi: 0
Hội thảo về thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp
Kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã giai đoạn 2022 - 2025

Kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã giai đoạn 2022 - 2025

 •   21/04/2022 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm đến năm 2025 có 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ từ trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên, trong đó có ít nhất 75% đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.
Quang cảnh Lễ khai mạc trực tuyến tại các điểm cầu

Hoàn thành Chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

 •   19/04/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 489
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian từ ngày 28/3/2022 đến ngày 08/4/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tới 11 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho 340 đại biểu tham dự. Trong đó có 93 đại biểu nữ và 185 đại biểu là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   13/04/2022 04:57:00 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng chí Bùi Hoàng Linh phát biểu khai mạc Hội nghị

Khai mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

 •   28/03/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/3/2022, Sở Nội vụ tổ chức Khai mạc trực tuyến Lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí báo cáo viên là Lãnh đạo các sở, ngành và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại các điểm cầu: Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân và An Lão.
Quang cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với thanh niên năm 2022

 •   25/03/2022 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25/3/2022, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có buổi đối thoại với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên đất võ” với hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định và trực tuyến tại các điểm cầu của 11 huyện, thị xã, thành phố.
Tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

Tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

 •   15/03/2022 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

 •   15/03/2022 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả; ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).
Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

 •   15/03/2022 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

 •   15/03/2022 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

 •   15/03/2022 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 321/QĐ-TTg quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
huyen NTM

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

 •   15/03/2022 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và tham gia tát nước chống hạn cùng nông dân xã Đại Thanh, Hà Đông (nay là Hà Nội), ngày 12/1/1958. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

 •   03/03/2022 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/02/2022, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 266/KH-SNV triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Ảnh minh họa

Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

 •   01/03/2022 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2022, Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.
Công bố quyết định công nhận xã Cát Khánh, huyện Phù Cát là đô thị loại V

Công bố quyết định công nhận xã Cát Khánh, huyện Phù Cát là đô thị loại V

 •   23/02/2022 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Cát Khánh, huyện Phù Cát là đô thị loại V.
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc

 •   17/02/2022 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2022, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với thanh niên năm 2021 (ảnh Trương Định)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN NĂM 2022

 •   14/02/2022 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2022.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây