Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách tinh giản biên chế”.
Nhằm tuyên truyền, phổ biến những quy định, chủ trương, chính sách của nhà nước và của tỉnh về nhiệm vụ công tác của ngành nội vụ và kế hoạch công tác trong thời gian tới, ngày 18/8/2016, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh với chủ đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách tinh giản biên chế”.

Đồng chí Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi khai giảng giao lưu trực tuyến.

Tham dự và chủ trì buổi giao lưu có ông Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Võ Gia Nghĩa, Sở Thông tin và Truyền thông. Trực tiếp tham gia trả lời trực tuyến có Lãnh đạo và chuyên viên các phòng được phân công theo dõi những nội dung liên quan.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến

Trong thời gian 1 buổi, Ban Tổ chức đã trả lời được 50 trong tổng số 67 câu hỏi của bạn đọc, trong đó tập trung vào các nội dung về công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế và chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ trình độ đại học.

Đối với các câu hỏi còn lại chưa trả lời trực tiếp tại buổi giao lưu sẽ tiếp tục tổng hợp nghiên cứu trả lời trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh.

Tổng hợp các câu hỏi - trả lời trong buổi giao lưu trực tuyến:

Xin quý Sở giải đáp 2 nội dung sau: - Theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh, mức chi cho tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh. Vậy hiện nay, việc chi trả chế độ cho CBCCVC tham dự cho Hội nghị tập huấn CCHC theo Quyết định số 486/QĐ-UBND của UBND tỉnh còn hiệu lực không? - Tôi được biết có Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 về việc ... khi tham gia các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở. Vậy, nếu tôi tổ chức tập huấn CCHC và thực hiện chi trả chế độ cho CBCC và người hoạt động không chuyên trách theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh có đúng không?

 

Chào bạn!

- Hiện nay, việc chi trả chế độ cho CBCCVC tham dự cho Hội nghị tập huấn CCHC vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành là Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh Bình Định.

- Việc tổ chức tập huấn, bổi dưỡng về công tác cải cách hành chính là yêu cầu nhẳm nâng cao, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của chính quyền cơ sở. Việc thực hiện chi trả chế độ cho CBCC và người hoạt động không chuyên trách thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh.

 

Hiện tại, UBND thành phố Quy Nhơn đang có thông báo, Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dung công chức cấp xã. Tại mục xét tuyển (không thi tuyển) đối với các chức danh tại xã đảo Nhơn Châu. Còn các phường khác chỉ thưc hiện xét tuyển đối với người đảm bảo tiêu chuẩn quy đinh tại Điều 23, QĐ 1956/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh có mục nêu rõ: "Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng (không kể thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã, thời gian tập sự, thử việc; nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng". vậy cho tôi hỏi, tôi hiện đang là nhân viên hợp đồng công vụ trong chỉ tiêu biên chế chức danh VHXH tại UBND phường Nhơn Phú từ tháng 11/2009 đến nay. Nếu tính từ khi nhận 100% lương là từ tháng 05/2010 đến nay là 06 năm 02 tháng. Vậy tôi có được xét tuyển (không qua thi tuyển) không ạ? Xin chân thành cảm ơn./.

 

 Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định không thực hiện việc tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với người có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã. Vì vậy, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển theo quy định.

 

Cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có bị tinh giảm biên chế hay không? Có chế độ như thế nào để đảm bảo thu nhập khá hơn cho cán bộ không chuyên trách ở các khu vực trên?

 

Cảm ơn ý kiến của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng được áp dụng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Theo quy định của UBND tỉnh, hiện nay người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng phụ cấp hệ số từ 1,0 đến 1,2 mức lương cơ sở, được ngân sách hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện và tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh.

Tại sao cán bộ hợp đồng lao động trong định biên ở xã, phường, thị trấn lại không được hỗ trợ đóng BHYT và BHXH? Như vậy có trái với Luật lao động không?

 

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, chúng tôi xin trả lời:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động./.

 

Những người lao động thuộc diện tinh giảm biên chế nhưng chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi, nếu được giải quyết theo chế độ thôi việc thì được hưởng những chính sách gì?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Nếu bạn đủ điều kiện để giải quyết chế độ theo việc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì được hưởng các chính sách như sau:

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

2. Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

a) Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

b) Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

c) Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

d) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

đ) Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

 

Em là cán bộ hợp đồng trong định biên tại UBND xã với hệ số lương là 1,86. vậy em có thuộc diện được hỗ trợ 8% lương cho những người có mức lương dưới 2.34 không

 

Cảm ơn bạn đặt câu hỏi, chúng tôi xin trả lời:

Theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được áp dụng đối với đối tượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Trường hợp của bạn là người làm việc theo chế độ hợp đồng, không phải là cán bộ, công chức cấp xã nên không thuộc đối tượng được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm bằng 8% mức lương hiện hưởng theo quy định của Chính phủ.

 

Xin cho tôi hỏi theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 có quy đinh trong Điều 8. Định mức giờ giảng dạy đối với cán bộ quản lý trường TCCN Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng đào tạo, phó trưởng phòng đào tạo trường trung cấp chuyên nghiệp có nhiệm vụ giảng dạy một số giờ . - Hiệu trưởng : 30 tiết/năm; - Phó Hiệu trưởng : 45 tiết/năm; - Trưởng phòng đào tạo : 60 tiết/năm; - Phó phòng đào tạo : 80 tiết/năm. Trong Điều này không có định mức giờ giảng cho cấp trưởng phó các phòng , nhân viên tham gia giảng dạy. Vậy Sở nội vụ cho tôi biết văn bản nào, quy định nào trường chúng tôi định mức giờ giảng cho cấp trưởng phó các phòng 60 tiết/năm , nhân viên 90 tiết/năm đế hưởng phụ cấp đứng lớp?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin ghi nhận và liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để tìm hiểu và trả lời sau cho bạn.

Trân trọng cảm ơn!

 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ) đã đề ra 7 giải pháp trong đó giải pháp thứ 7 là: cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, nhưng với mức lương cơ bản như hiện nay liệu có thực hiện được giải pháp này không?

 

Chào bạn!

Trong thời gian qua thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chính phủ luôn quan tâm đến cải cách chính sách tiền lương và đã nhiều lần tiến hành nâng mức lương cơ sở, thực hiện chế độ phụ cấp công vụ; thực hiện chế độ tự chủ về tài chính đối với cơ quan hành chính, đon vị sự nghiệp công lập để nâng cao thu nhập và mức sông của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương còn phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách nên trong điều kiện ngân sách còn khó khăn nên thực hiện chính sách tiền lương chưa đảm bảo theo lộ trình đề ra.

Đồng thời, thực hiện theo chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước, trong thời gian đến việc cải cách tiền lương phải gắn liền với việc thực hiện chính sách tinh giãn biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị.

 

Tôi tên: Trần Quý Khanh. Tôi là công chức nhà nước được trúng tuyển và đi học cao học (Thạc sĩ quản lý đất đai) từ tháng 10/2014 tại Trường Đại học Nông lâm Huế và tốt nghiệp năm 2016. Khi đi học có báo cho cơ quan biết và đồng ý, tạo điều kiện cho tôi đi học, tuy nhiên tôi không có quyết định cử đi học. Vậy, theo chính sách của nhà nước hiện nay, tôi có được hưởng chế độ chính sách hoặc hỗ trợ gì không?

 

Vấn đề bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời như sau:

Bạn đi học Thạc sĩ được cơ quan tạo điều kiện về thời gian đi học nhưng không được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học. Nên Bạn không được xét hưởng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo quy định Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn. 

 

Thưa ông Thơm! Tôi đầy đủ điều kiện như ông nói để không nằm trong trường hợp tinh giản biên chế. Nhưng, cơ quan tôi lại xét tôi vào loại tinh giản. Ông cho tôi hỏi, tôi phải làm như thế nào để phản bác lại điều này? Đây có phải là hiện tượng trù dập của lãnh đạo đơn vị đối với nhân viên dưới quyền mà không chịu phục tùng không?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Việc thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc:

- Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

- Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục tinh giản biên chế được quy định tại Điều 14 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án, lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 2 lần/ năm (6 tháng/1 lần) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính Nhà nước đang được đẩy mạnh, với các thủ tục của Sở Nội vụ thời gian nào đưa ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính nhất là các bộ TTHC của Sở, nếu có, tôi phải truy cập vào địa chỉ nào để thực hiện? Xin cảm ơn Sở Nội vụ!

 

Chào bạn!

Sở Nội vụ đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính dưới dạng "sao y bản chính" được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quyết định vừa được công bố của Bộ Nội vụ . Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ sẽ tiến hành cập nhật các nội dung bộ thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử Sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ; đồng thời, hướng dẫn các địa phương công khai và thực hiện Bộ thủ tục hành chính ngành Nội vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

 

Sở Nội vụ là cơ quan được giao chủ trì việc thực hiện cải cách hành chính. Một trong những nhiệm vụ của CCHC là cho phép người dân nộp hồ sơ qua mạng. Xin SNV cho biết sau nhiều năm triển khai, Sở đã cung cấp dịch vụ nào qua mạng để chúng tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến?

 

Chào bạn!

Theo kế hoạch công tác năm 2016, hiện tại Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân, tổ chức về hội và tổ chức phi chính phủ, cấp chứng chỉ hành nghề văn thư lưu trữ,...nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giao dịch với Sở Nội vụ. 

 

 

 

Sở Nội vụ hướng dẫn cho chúng tôi trình tự thủ tục tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp, trường hợp cơ quan tôi 15 người thì tinh giản biên chế mấy người; đồng thời trên cơ sở nào để xét tinh giản biên chế

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1155/SNV-TCBC ngày 15/9/2015 hướng dẫn xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Trường hợp cơ quan của bạn có 15 người thì tương ứng tỉ lệ giảm tối thiểu 10% là 01 người và thực hiện tinh giản theo nguyên tắc quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

 

Em có bằng Thạc sỹ, đại học liên thông bằng khá chính quy dân lập. Em hỏi là trong đợt xét/thi tuyển công chức/viên chức sắp tới, em có được xét đặc cách không? Em đã đi làm và đóng BHXH trên 5 năm! Vậy có được ưu tiên gì trong xét/thi tuyển công chức/viên chức không?

 

Vấn đề bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Bạn tốt nghiệp Thạc sĩ nhưng có bằng tốt nghiệp đại học liên thông nên không thuộc đối tượng xem xét, xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh. Tuy nhiên cũng tại quy định này, người có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội trên 3 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc ) thì được xem xét, xét tuyển đặc cách viên chức.

Trường hợp Bạn có thời gian làm việc đóng bảo hiểm xã hội trên 5 năm nhưng thời gian làm việc phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng nên cần phải xem xét cụ thể. 

Trân trọng cảm ơn.

 

Thống kê gần đây cho thấy, sau mỗi lần thực hiện tinh giản biên chế số lượng CBCCVC lại tăng lên, SNV có nhận định gì về số lượng biên chế của tỉnh ta sau lần tinh giản này?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng đề án tinh giản biên chế theo lộ trình 7 năm (2015-2021) và từng năm, đảm bảo tinh giản tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Biên chế công chức tỉnh Bình Định được giao trong năm 2015 là 2.525 biên chế, theo đó số biên chế giảm tối thiểu theo quy định là 252 biên chế và đến năm 2021 số biên chế công chức của tỉnh Bình Định giảm xuống còn 2.273 biên chế. Đối với biên chế viên chức của tỉnh Bình Định được giao năm 2015 là 29.887 biên chế; giảm theo quy định là 2.988 biên chế, đến năm 2021 số biên chế viên chức của tỉnh Bình Định giảm xuống còn 26.899 biên chế. Sau khi các cơ quan, đơn vị thực hiện tinh giản đủ chỉ tiêu 10% thì chỉ được sử dụng 50% số biên chế đã tinh giản. 

 

Hiện nay Văn phòng Đăng ký các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Bình Định đã sát nhập vào Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định và hoạt động kể từ 01/01/2016. Kể từ thời điểm này, Hồ sơ giải quyết trễ hạn trên lĩnh vực đất đai diễn ra quá nhiều, có hồ sơ (đã có GCN, đăng ký biến động) lên tới 1/5 năm chưa giải quyết xong nhưng không có lí do ( theo tìm hiểu là không có vướng mắc, mà không dám ký vì không tin tưởng bộ phận chuyên môn của các Chi nhánh VPĐK). Vì vậy, cho tôi hỏi: 1. Nguyên nhân tại sao? 2. Trách nhiệm, xử lý? 3. Để khắc phục tình trạng này, giải pháp ntn?

 

Chào bạn!

Về vấn đề này, qua báo cáo của các địa phương, Ủy ban nhân dân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan (Thuế, Kho bạc) và các địa phương xác định rõ nguyên nhân hồ sơ trễ hẹn tăng nhiều so với trước đây. Đồng thời, yêu cầu tăng cương cơ chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai.

Theo quy định của Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND bố trí nơi để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để tiếp nhận hồ sơ trên lĩnh vực đất đai. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng Đề án cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai để tạo cơ chế giám sát, quy định trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai tại các địa phuonwg trên địa bàn tỉnh. 

 

 

 

Em cảm ơn Sở Nội vụ đã trả lời câu hỏi của em: "Bích Trâm, 27 tuổi - 08:50, 18/08/2016 Em tốt nghiệp đại học Dược (hệ chính quy) là người Huế, theo chồng về Bình Định làm việc. Em sẽ được chế độ đãi ngộ gì của tỉnh khi về công tác tại tỉnh Bình Định? Theo em được biết trong Quyết định không quy định cơ quan BHXH tỉnh? Như vậy, khi em làm việc tại BHXH, em có được hưởng chế độ này không? Xin chân thành cảm ơn!!! [Ông Ngô Đức Định- Trưởng phòng Công chức, viên chức - 09:16, 18/08/2016 Chào Bạn, Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau: Bạn tốt nghiệp trình độ Đại học Dược hệ chính quy khi về tỉnh Bình Định công tác sẽ được xét hưởng chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ theo quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định. Hiện nay, Sở Nội vụ đã đang phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ thu hút bác sĩ, dược sĩ. Bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn thông tin về chính sách này trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, có địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn. Trân trọng cảm ơn.]

 

Theo bạn trình bày, BHXH tỉnh là cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 nên khi Bạn về làm việc tại BHXH tỉnh không thuộc đối tượng áp dụng chính sách thu hút và ưu đãi tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND. 

 

Liên quan đến nội dung Sở trả lời, Sở cho tôi hỏi thêm : Tôi học thạc sỹ tôi có được chính sách ưu đãi gì không; thời gian tập sự là mấy tháng mới được hưởng lương 100% và ai ra quyết định công nhận tôi hết tập sự.

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Thời gian tập sự theo Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định như sau:

- 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương).

- 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D (ngạch cán sự và tương đương).

2. Về thẩm quyền công nhận hết tập sự:

Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng, cụ thể như sau:

- Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức loại C.

- Giám đốc Sở và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức loại D.

Trân trọng cảm ơn.

 

Dạ cho em hỏi phụ nữ đang mang thai nhưng bị cắt giảm biên chế thì sẽ đươc hưởng những quyền lợi gì sau khi nghỉ việc. Chân thành cảm ơn lãnh đạo đã đọc câu hỏi của em

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì không thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn.

 

Cho em hỏi là năm nay 2016 sở nội vụ có kế hoạch tuyển công chức, viên chức không ạ.

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Đối với tuyển dụng viên chức: Hiện nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Nội vụ để xem xét, phê duyệt. Trong đó, có tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016 -2017. Quy định về tuyển dụng viên chức thực hiện theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định, được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (có địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn).

2. Đối với tuyển dụng công chức: Theo kế hoạch công tác năm 2016, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 vào Quý IV/2016. Quy định tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 31/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Trân trọng cảm ơn.

 

Yêu cầu đối với chế bộ làm việc tại bộ phận TN&TKQ xã phường là cán bộ, công chức. Vậy cán bộ hợp đồng có được bố trí làm việc tại bộ phận một cửa ko

 

Chào bạn!

Theo quy định, tùy theo tình hình tại địa phương, đơn vị có đông dân cư, lượt giao dịch về thủ tục hành chính tương đối lớn, Thủ trưởng cơ quan. đơn vị có thẩm quyền bố trí công chức, người lao động để đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 

 

 

 

Tôi là một cán bộ nhà nước, tôi có biết về đề án tinh giản biên chế theo lộ trình 2015 – 2021 của UBND tỉnh. Theo ý kiến của cá nhân tôi, việc tinh giản biên chế của Nhà nước nói chung, của tỉnh nói riêng rất hay. Qua đó, sẽ góp phần tinh giản đối tượng “chỉ biết sáng xách cặp đến cơ quan, chiều xách cặp về”; năng lực yếu kém. Không biết tỉnh ta có tinh giản biên chế đối với những đối tượng này không?

 

Trả lời:

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Theo chủ trương của Trung ương, tinh giản biên chế kỳ này là để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Do vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiến hành rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

 

Em tốt nghiệp đại học Dược (hệ chính quy) là người Huế, theo chồng về Bình Định làm việc. Em sẽ được chế độ đãi ngộ gì của tỉnh khi về công tác tại tỉnh Bình Định?

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn tốt nghiệp trình độ Đại học Dược hệ chính quy khi về tỉnh Bình Định công tác sẽ được xét hưởng chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ theo quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định. Hiện nay, Sở Nội vụ đã đang phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ thu hút bác sĩ, dược sĩ. Bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn thông tin về chính sách này trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, có địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn.

 

Ở văn phòng một của của thành phố Quy Nhơn, tôi thấy chỗ máy tra cứu dữ liệu có đặt camera giám sát thẳng vào màn hình, giám sát từng thư mục tra cứu của người dân. Mục đích việc đó để làm gì? Có cần thiết không?

 

Chào bạn!

Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định  

"Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trang thiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước".

Như vậy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thực chất là việc áp dụng công nghệ thông tin điện tử vào hoạt động tiếp nhận và trả kết quả. Đây cũng là đòi hỏi tất yếu của xã hội thông tin hiện nay. Việc triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại giúp cho hoạt động tiếp nhận và trả kết quả mang tính chuyên môn sâu, đảm bảo sự liên thông giữa các phòng ban và tiến tới chuyên nghiệp hiện đại; tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân công dân khi đến giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bước đơn giải hoá các thủ tục hành chính.

Trong đó, máy tra cứu dữ liệu có đặt camera giám sát thẳng vào màn hình, giám sát từng thư mục tra cứu của người dân là một trong những phương tiện cần thiết để triển khai thực hiện mô hình "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại " một cách đồng bộ, thống nhất .

 

 

 

Tôi sinh tháng 6/1960. Tôi đi bộ đội vào tháng 4/1981 và xuất ngũ tháng 3/1984 thì chuyển ngành vào giáo dục đến nay. Vậy tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi (theo đề án tinh giảm biên chế lộ trình 2015-2021) thì tôi được hưởng chế độ như thế nào?

 

Trả lời:

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Việc tinh giản biên chế phải được xem xét theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, nếu bạn đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì bạn thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và chế độ được hưởng như sau: Ngoài việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật, còn được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, 5 tháng tiền lương cho 20 năm đóng BHXH; từ năm 21 trở đi, mỗi năm có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

 

Cho tôi được hỏi về thời gian nộp hồ sơ và thi tuyển công chức năm 2016 của cấp Tiểu học. Tôi có thể mua hồ sơ và xem quy định tại đâu? Thi tuyển công chức có quy định về độ tuổi hay không, nếu có thì tối đa là bao nhiêu tuổi?

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2014 của Chính phủ, quy định thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Hồ sơ dự tuyển viên chức được Sở Nội vụ phát hành thường xuyên trong giờ hành chính (địa chỉ số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn).

Luật Viên chức năm 2010 quy định tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tôi là cán bộ làm trong một đơn vị sự nghiệp (hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế nhà nước, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước). Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 3 năm, 2 năm liên tiếp đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cho tôi hỏi, tôi có phải là đối tương tinh giản biên chế không? Nếu cơ quan bắt tôi tạm thời nghỉ việc do chính sách tinh giản biên chế, không bố trí công việc khác như vậy có đúng quy định không? Vây sau khi tôi nghỉ việc, tôi có được hưởng chế độ chính sách gì không?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ thì bạn không thuộc diện tinh giản biên chế, việc hợp đồng lao động giữa bạn và cơ quan bạn đang làm việc thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động.

 

Tôi là nữ năm nay 52 tuổi, có thời gian đóng BHXH là 13 năm. Tôi có nguyện vọng được nghỉ theo trường hợp tinh giản biên chế. Chế độ khi tinh giản biên chế đối với trường hợp của tôi được hưởng như thế nào?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, thì bạn chưa đủ số năm đóng BHXH theo quy định (20 năm) do vậy nếu bạn có nguyện vọng nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP: Chính sách thôi việc ngay với chế độ: Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

 

Nhà tôi vài năm trước bị lũ lụt nên toàn bộ giấy tờ bị trôi mất. Nay tôi làm giấy khai sinh cho con thì cán bộ yêu cầu nhiều giấy tờ kèm theo. Tôi thấy không linh hoạt. Xin hỏi, tôi phải làm lại những thủ tục giấy tờ gì?

 

Chào bạn!

Việc thực hiện thủ tục Đăng ký khai sinh đã được pháp luật quy định và công khai về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh đã được niêm yết công khai tại Ủy ban nhân cân cấp xã, trên Cổng thông tin điển tử tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Trong trường hợp, khi thực hiện thủ tục hành chính, nếu phát hiện công chức yêu cầu các loại giấy tờ không đúng theo quy định, công dân có quyền phản ánh đến địa chỉ phản ánh, kiến nghị -Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp để xử lý theo quy định.

 

 

 

 

Tôi giảng dạy trường cấp 3 tại xã Cát Minh được 1 năm. Tôi xin hỏi xã Cát Minh còn được công nhận là xã bãi ngang đặc biệt khó khăn không? Hiện các giáo viên cấp 1, cấp 2 xã Cát Minh chưa đủ 5 năm công tác đều được nhận phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực. Vậy liệu Tôi có được nhận phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực giống như họ không?

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

Xã Cát Minh được xác định là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đến ngày 31/12/2015 theo quy định tại Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016 đến nay chưa có quy định mới của Chính phủ về xã bãi ngang. Trường hợp, nếu bạn được tuyển dụng vào giáo viên cấp 3 xã Cát Minh trước ngày 01/01/2016 thì được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn.

 

Người làm công tác tiếp nhận và TKQ kiêm nhiệm tại xã được hưởng chế độ như thế nào?

 

Chào bạn!

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông được đảm bảo thực hiện những quyền cơ bản được ghi trong Luật cán bộ, công chức năm 2008:

- Quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ: Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ; được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

- Quyền của công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương: Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật; được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Các quyền khác của công chức: Công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật...

 Theo quy đinh tại Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định: Cán bộ, công chức, những người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đon vị được hưởng chế độ phụ cấp là 400.000 đồng/tháng và chế độ đồng phục theo quy định của tỉnh.  

 

 

Em vừa mới tốt nghiệp cao đẳng kế toán, em muốn thi công chức/viên chức của tỉnh. Tuy nhiên, được biết hiện nay đang có chính sách tinh giản biên chế? Như vậy, liệu trong năm nay hay vài năm tới, tỉnh có tổ chức thi tuyển công chức/viên chức không? Em nên theo dõi thông tin tuyển dụng từ địa chỉ nào tin cậy của tỉnh?

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định cơ quan được sử dụng 50% biên chế đã được tinh giản để thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức. Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có nhu cầu đều xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, Sở Nội vụ đang thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2016-2017. Thông tin về kế hoạch tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (có địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn.

 

Chào các cô, chú! Tôi đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công tác xã hội, hiện là cán bộ hợp đồng với chức danh Lao động xã hội tại TT. Vĩnh Thạnh, thời gian công tác được 8 năm. Như vậy trong thời gian tới có UBND huyện Vĩnh Thạnh có tổ chức xét tuyển công chức cấp xã thì tôi có được xét đặc cách theo K3, Điều 21 Nghị định 112 không?

 

Cảm ơn bạn đã câu hỏi, về nội dung bạn hỏi Sở Nội vụ trả lời như sau:

Theo điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định không thực hiện việc tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với người có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã. Vì vậy, trường hợp của bạn là người lao động hợp đồng ở cấp xã nên không thuộc đối tượng tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển quy định tại Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

Tôi đặc biệt quan tâm đến kế hoạch tinh giản biên chế mới của Nhà nước, của UBND tỉnh Bình Định. Cho tôi hỏi, theo lộ trình 2015-2021 tỉnh ta sẽ tinh giản bao nhiêu biên chế? Tinh giản biên chế theo từng năm hay đến năm 2021 mới tinh giản biên chế?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/8/2015 triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đề án tinh giản biên chế trong 7 năm (từ năm 2015 đến hết năm 2021), với tỉ lệ tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015 để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hàng năm lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định

Theo quy định nêu trên, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt 19/19 đề án tinh giản biên chế của các Sở, ban ngành và 11/11 huyện, thị xã, thành phố theo tỉ lệ quy định tối thiểu là 10% (chưa tính biên chế ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế).

 

Yếu tố quan trọng trong việc thành công của CCHC đó là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhưng hiện tại, đội ngũ này chưa đáp ứng nhu cầu này. Cụ thể, nhân sự của nhiều đơn vị vẫn còn tình trạng “lót tay” để xử lý các thủ tục. Xin hỏi lãnh đạo sẽ xử lý như thế nào về tình trạng này?

 

Chào bạn

Cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính hoặc vi phạm quy định của pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Nhà nước được giao có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện nay cơ quan nhà nước đã thiết lập nhiều cơ chế để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị như: đướng dây nóng (tại Sở Nội vụ: 056 3812655; Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế); địa chỉ mail,...

Để có có sở xử lý nghiêm những vi phạm của cán bộ, công chức, yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần chủ động phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩn quyền xử lý nhằm góp phần xây dựng nền hành chính "trong sạch, vững mạnh và liêm chính".

 

Cho tôi hỏi: "Trước kia tôi là cán bộ công chức thuộc Sở nhưng vì điều động tôi về Trung tâm thuộc Sở công tác. Vậy cho hỏi tôi thuộc lại công chức hay viên chức và là viên chức thì có cần quyết định chuyển ngạch không?

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn là công chức thuộc sở khi được cấp có thẩm quyền điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập thì được xác định là viên chức. Trường hợp, nếu được bổ nhiệm là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thì xác định là công chức.

Theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định khi công chức, viên chức thay đổi vị trí công tác phải thực hiện chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp cho phù hợp với vị trí việc làm mới.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tôi công tác tại một đơn vị sự nghiệp. Theo thông báo thì năm 2016 cơ quan tôi tinh giản biên chế tương đối nhiều. Bản thân tôi có một số tiêu chuẩn về chuyên môn (văn bằng chứng chỉ) đầy đủ. Xin cho biết đối tượng nào nằm trong diện tinh giản biên chế đối với viên chức?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì có các trường hợp tinh giản biên chế như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước, nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới.

6. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Xin cho tôi hỏi Bình Định khi nào tổ chức thi tuyển công chức, viên chức nhà nước năm 2016? Năm nay, thi tuyển công chức/viên chức có thay đổi gì không, nếu được thi công chức em cần những thủ tục gì?

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Đối với tuyển dụng viên chức: Hiện nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Nội vụ để xem xét, phê duyệt. Trong đó, có tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016 -2017. Quy định về tuyển dụng viên chức thực hiện theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định, được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (có địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn).

2. Đối với tuyển dụng công chức: Theo kế hoạch công tác năm 2016, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 vào Quý IV/2016. Quy định tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 31/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tôi là công chức nhà nước, hiện tại tôi 45 tuổi, có thời gian tham gia BHXH là 27 năm. Mức lương hiện hưởng của tôi là hệ số 4,32 và bị suy giảm 41% khả năng lao động. Vậy theo quy định mới về tinh giản biên chế thì tôi được hưởng chính sách như thế nào?

 

Xin cảm ơn ý kiến của bạn, trường hợp của bạn tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì trường hợp của bạn thuộc đối tượng thôi việc ngay theo quy định tại khoản 1 Điều 10 gồm: Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

 

Con tôi Huỳnh Thị Huyền Trân, sinh năm 1993, tốt nghiệp tháng 6/2015, trường Đại Học Kinh Tế TPHCM (mã trường KSA), năm học 2011-2015, MSV 31111021787, đạt tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Kinh doanh Quốc tế, TOIEC Đạt 750 điểm. Theo tôi được biết trước đây có văn bản thu hút những sinh viên các Trường đại học trọng điểm ở phía Nam đạt loại Giỏi trở lên muốn về công tác tại tỉnh nhà sẽ được tiếp nhận công tác.Cho tôi hỏi hiện nay, Sở Nội Vụ và UBND tỉnh có còn áp dụng chính sách đó nữa không? Nếu còn con tôi rất muốn về công tác phục vụ tại tỉnh nhà. Xin cảm ơn.

 

Chào Bạn,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ chúng tôi xin trả lời như sau:

Người tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại giỏi thì được xem xét tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực có trình độ. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2016, Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã hết hiệu lực. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định thu hút cán bộ khoa học trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất săc vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Khi có Nghị định của Chính phủ, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh chính sách thu hút thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp người tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập đạt loại giỏi trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng nếu dự tuyển viên chức thì được xem xét, xét tuyển đặc cách vào biên chế viên chức.

 

 

Mỗi một chương trình đề ra điều tốn kém về tiền bạc và nhân lực, xin hỏi mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước? Kết quả sẽ như thế nào?

 

Chào bạn

Mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c của Chính phủ là:

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

2. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

3. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Qua đánh giá tại Hội nghi sơ kết sơ kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, Chính phủ và các bộ ngành, trung ương, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp và cam kết chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chương trình đề ra vào năm 2020. 

 

Cơ chế pháp lý nào để ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính?

 

Chào bạn

Cơ chế để ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã được quy định bằng nhiều văn bản pháp luật đảm bảo theo các nội dung như:

- Nguyên tác thực hiện: Tuân thủ pháp luật. Công khai, minh bạch. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền. Phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định. Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận.

- Tại Chương III (từ Điều 8 đến Điều 19) của Nghị định số 20/2008/ NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đã quy định chi tiết các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính.

 

 

Tôi là doanh nghiệp. Hiện nay, các thủ tục hành chính còn tồn tại một số hiện tượng mang tính khá phổ biến như: rườm ra, trùng chéo, cứng nhắc (hợp pháp nhưng chưa hợp lý, chưa phù hợp thực tế); thủ tục cũ, mới lẫn lộn; “giấp phép con”;… Tình trạng này sẽ được khắc phục như thế nào để doanh nghiệp chúng tôi rút ngắn thời gian làm thủ tục?

 

Chào bạn

Trong thời gian qua việc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp, tiếp cận điện năng,…đã được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa theo hướng giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian và thực hiện bãi bỏ nhiều loại giấy phép con.

Trong thời gian đến, chính quyền các cấp của tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính theo hướng hiện đại. Thực hiện công khai, minh bạch và cung cấp thông tin đầy đủ cho các người dân, doanh nghiệp về nội dung quy định; kiên quyết thực hiện bãi bỏ các thủ tục hành chính, giấy phép con theo đúng quy định. Tăng cường đối thoại với tổ chức, công dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc về quy định hành chính. Khuyến khích công dân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền. 

 

Những cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính sẽ bị xử lý như thế nào?

 

Chào bạn

Theo quy định của Luật Cán bộ- Công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật có liên quan, cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính hoặc vi phạm quy định cảu pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

 Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian đến, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Nhà nước sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Những hành vi nào bị cấm của cán bộ một cửa?

 

Chào bạn

Theo quy định, Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của co quan hành chính các cấp có trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần;

- Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định;

- Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Đeo thẻ, có bảng tên và mặc đồng phục trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng phải thực hiện những nghĩa vụ cơ bản của công chức theo Luật cán bộ, công chức năm 2008

Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính ngày 08/6/2010, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; phải tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc trong thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức theo quy định; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, hồ sơ hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng theo hướng dẫn của cán bộ, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính; chấp hành nghiêm túc các quy định của cấp có thẩm quyền về thủ tục hành chính đã được người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố; chủ động tham mưu, đề xuất, sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không phù hợp, thiếu khả thi; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện quy định khác của pháp luật.

Do đó, theo quy định, công chức “Bộ phận một cửa” không được làm trái các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của mình trong thực thi công vụ.

 

Em hiện là thạc sĩ tốt nghiệp năm 2014. Cuối năm 2015 Sở A tuyển dụng công chức trình độ đại học. Sau đó em đã đăng ký thi tuyển và có kết quả trúng tuyển công chức. Văn bằng đại học và văn bằng thạc sĩ đúng theo chuyên ngành mà Sở A tuyển dụng. Như vậy: - Em phải thực hiện chế độ tập sự và việc xếp lương của em được tính như thế nào? - Sau 12 tháng hoàn thành tốt quá trình tập sự em có được xếp lương bậc 2 và hưởng 100% không?

 

Chào Bạn Nguyễn Hồng Đệ,

Vấn đề Bạn hỏi, Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự; Bạn tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ, văn bằng đại học và thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của Sở A, khi được tuyển dụng vào công chức của Sở A thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng. Sau khi hoàn thành tập sự, Bạn được bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.

Trân trọng cảm ơn và chúc Bạn thành công!

 

“Số định danh thống nhất” cho người dân có được triển khai không? Và đã được triển khai như thế nào?

 

Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tiền đề để triển khai các nhiệm vụ kỹ thuật để triển khai cấp số định danh cá nhân (được xác định trong Đề án 896 và tính từ thời điểm Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch có hiệu lực là 1/1/2016). Đây là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo báo cáo, đến nay hơn 3,3 triệu công dân tại 16 tỉnh, thành thí điểm được cấp mã số định danh cá nhân, trong đó có 128.440 trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Dự kiến đưa vào triển khai trong tháng 9 năm 2016. Sau khi có đánh giá rút kinh nghiệm, Bộ Công an phối hợp với Bộ tư pháp triển khai đối với các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước.

 

Tôi chưa hiểu thế nào là cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Xin Sở giải đáp. Cảm ơn!

 

Căn cứ theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg  ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

"Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước".

"Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước".

Như vậy, cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước, cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đây chính là mối quan hệ liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

 

Em học xong Thạc sỹ, bằng Khá đại học chính quy. Vậy trong đợt thi tuyển công chức sắp tới, em có được xét đặc cách không?

 

Chào Bạn Nguyễn Hạnh,

Trước tiên thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm của Bạn đến buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay và đã gửi câu hỏi đến Ban Tổ chức.

Vấn đề Bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh, Người tốt nghiệp thạc sĩ (phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung, đạt loại khá trở lên) có chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng thì được xem xét, xét tuyển đặc cách vào viên chức. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh chưa có quy định cụ thể đối tượng được xét tuyển đặc cách vào công chức. Khi UBND tỉnh có chủ trương về tuyển dụng công chức năm 2016, Sở Nội vụ sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ: snv.binhdinh.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn và chúc Bạn thành công!


Nguyễn Văn Khá - VPS  (Cập nhật ngày 19-08-2016)    Kết quả: 3.5/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan:
  Thông báo tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách tinh giản biên chế”. (17-08-2016)
  Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp. (26-07-2016)
  Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu (26-07-2016)
  Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2016. (15-07-2016)
  Phong trào thi đua yêu nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (08-07-2016)
  Một số điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (07-07-2016)
  Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2016. (04-07-2016)
  Hội nghị triển khai Đề án 1961 về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2016-2020” khu vực miền Trung-Tây Nguyên. (01-07-2016)
  Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. (20-06-2016)
  Tổ chức gặp mặt các cháu là con công chức, viên chức và người lao động nhân ngày Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 (02-06-2016)
     Văn bản mới
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập, Tổ Thư ký Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2019

Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Thư ký biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

V/v hướng dẫn việc xác định thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên và xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm cải cách hành chính năm 2019.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

V/v hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Về công tác bầu cử, công nhận kết quả bầu Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Về việc Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm Dịch đấu giá tài sản.

Về việc chấn chính việc tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Về việc quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Về việc Quy định chuẩn mực đạo đức đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Về việc công bố Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017.

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về ban hành Quy chế công tác Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2017.

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Thành lập Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của Sở Nội vụ

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Về việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về cải cách hành chính và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao.

Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

V/v sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định.

Về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Bình Định thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định phê duyệt Phương án chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định v/v thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Sơn.

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm: 62 TTHC cấp tỉnh, 38 TTHC cấp huyện và 12 TTHC cấp xã.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Cát thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Cát.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Quy Nhơn.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tuy Phước thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn Phong và Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan.

Phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai chuyên mục \"Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời\"

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định

phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Mỹ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Mỹ.

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về bảng lương; chế độ nâng bậc lương; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vân Canh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Canh.

Về việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi có phạm vi hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

V/v triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ II - 2016

Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Học bổng cho Lãnh đạo trẻ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Thành lập Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2016

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015

Kế hoạch trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2016

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc giải thể Thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định.

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên chế, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn sang Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy chế tổ chức về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Về kế hoạch giảm quá tải bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Pháp y cấp tỉnh).

Thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành trường THPT trọng điểm chất lượng của tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn và phân loại đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâm công lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với Bác sĩ, dược sĩ trong giai đoạn 2016-2021

Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh

Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Bình Định năm 2015

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước năm 2015 của tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

     Thông báo
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bộ thủ tục hành chính
Mẫu văn bản hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Chỉ số Cải cách hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng
Ban Tôn giáo
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thăng hạng viên chức
Cong khai tai chinh
     Thống kê người dùng
  Đang online:               60
  Số lượt truy cập: 8540249
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0256.3822.603 - Fax: 0256.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÂM HẢI GIANG - Giám đốc Sở