Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo năm học 2011 - 2012
Theo Công văn số 2018 /SNV-CBCC V/v thỏa thuận phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo năm học 2011 - 2012

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Công văn số 1613/SGDĐT-TCCB ngày 01 tháng 11 năm 2011 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo năm học 2011 - 2012;

Giám đốcSở Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất để Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo năm học 2011 - 2012 đối với 76 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn trúng tuyển (chi tiết có danh sách kèm theo).

Cụ thể như sau:

a) Các Trường Trung học phổ thông:                               65 người.

Trong đó,

- Giáo viên giảng dạy các bộ môn:                                     47 người.

- Viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, y tế:    18 người.

b) Các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp:        10 người.

c) Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn:                       01 người.

Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện việc tuyển dụng đối với 76 thí sinh có tên trong danh sách đã được Sở Nội vụ thỏa thuận theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Đối với 26 chỉ tiêu còn lại tại các Trường Trung học phổ thông (giáo viên 13 và nhân viên 13), đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo rà soát trong số thí sinh có trình độ chuyên môn phù hợp đã đăng ký xét tuyển năm học 2011 - 2012, đề xuất việc điều chuyển giữa các đơn vị theo đúng Quy chế xét tuyển đã được ban hành và có văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 11 năm 2011 để thỏa thuận.

Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2011 - 2012 theo nội dung đã được Sở Nội vụ thỏa thuận và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng làm việc theo quy định./.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2011 - 2012
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
(Kèm theo Công văn số  2018 /SNV-CBCC ngày 11  tháng 11 năm 2011 của Sở Nội vụ)
                     
TT Họ và tên thí sinh (theo đơn vị đăng ký xét tuyển) Năm sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Điểm TBKQ học tập toàn khóa Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển Ghi chú
Nam Nữ
I CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                  
1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn                  
    Giáo viên Văn (01 chỉ tiêu - TN giỏi)                
  1 Đào Thị Huyền    1989 ĐakLak ĐHSP Văn, hệ chính quy- TN Giỏi 8.08 10 171.60  
    Giáo viên tiếng Anh (01 chỉ tiêu - TN giỏi)                
  1 Tống Mỹ Linh   1989 Quy Nhơn, Bình Định ĐHTH tiếng Anh, hệ chính quy- TN Giỏi 8.11 10 172.20  
    Giáo viên Lịch sử (01 chỉ tiêu - TN giỏi)                
  1 Bùi Thị Ánh   1989 Tây Sơn, Bình Định ĐHSP Lịch sử, hệ chính quy - TN Giỏi 8.21 10 174.20  
    Giáo viên Tin học (02 chỉ tiêu - TN khá)                
  1 Nguyễn Thị Ngân Vang    1988 Phù Mỹ, Bình Định ĐHSP Tin học  7.34   146.80  
  2 Nguyễn Duy Khánh 1989   Hoài Nhơn, Bình Định ĐHTH Tin học, hệ chính quy 7.88   157.60  
    Giáo viên Công nghệ (01 chỉ tiêu)                
  1 Trần Thị Thu Hường    1983 Quy Nhơn, Bình Định ĐHSP Kỹ thuật - Công nghiệp, hệ chính quy 7.84   156.80  
    Giáo viên Giáo dục quốc phòng (01 chỉ tiêu - TN khá)                
  1 Nguyễn Hữu Viên 1988   Hoài Ân, Bình Định ĐH Giáo dục Thể chất - Quốc phòng, hệ chính quy 7.30 30 176.00 Con TB
2 Trường THPT Trưng Vương                  
    Thiết bị thí nghiệm (02 chỉ tiêu)                
  1 Lê Thị Hằng    1985 An Lão, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 6.34   126.80  
3 Trường THPT Hùng Vương                  
    Thiết bị thí nghiệm (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Xuân Cần 1989   Quy Nhơn, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 7.17   143.40  
4 Trường THPT Tuy Phước 1                  
    Giáo viên Địa lý (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Hằng   1989 Hà Tĩnh   ĐHSP Địa lý, hệ chính quy - TN Giỏi 8.08 10 171.60  
    Giáo viên Thể dục (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Thảo    1987 Quy Nhơn, Bình Định ĐHSP Thể dục Thể thao, hệ chính quy 7.66 30 183.20 Con TB 
    Thiết bị thí nghiệm (01 chỉ tiêu)                
  1 Tô Thanh Tuấn  1987   Tuy Phước, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 6.14   122.80  
5 Trường THPT Tuy Phước 2                  
    Giáo viên Toán (02 chỉ tiêu)                
  1 Ung Lê Mộng Vân   1989 Quy Nhơn, Bình Định ĐHSP Toán, hệ chính quy 7.48   149.60  
  2 Bùi Thị Ngọc Hân    1989 Tuy Phước, Bình Định ĐHSP Toán, hệ chính quy 7.22   144.40  
    Giáo viên Giáo dục quốc phòng (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Văn Kiên 1988   Tây Sơn, Bình Định ĐHSP Giáo dục Thể chất - Quốc phòng, hệ chính quy 6.83 30 166.60 Con TB 
6 Trường THPT Tây Sơn                  
    Thiết bị thí nghiệm (02 chỉ tiêu)                
  1 Văn Thị Thanh Chung   1989 Tây Sơn, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 6.24   124.80  
  2 Nguyễn Công Nhuận 1982   Tây Sơn, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 5.97   119.40  
7 Trường THPT An Nhơn 1                  
    Giáo viên Toán (01 chỉ tiêu)                
  1 Phạm Duy  1986   Quy Nhơn, Bình Định Thạc sĩ; ĐHSP Toán, hệ chính quy 7.19 10 153.80  
    Giáo viên Vật lý (01 chỉ tiêu)                
  1 Đỗ Phạm Duy Nam  1989   An Nhơn, Bình Định ĐHSP  Vật lý, hệ chính quy 7.61   152.20  
    Thiết bị thí nghiệm (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thành Cẩm 1989   An Nhơn, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 6.56   131.20  
8 Trường THPT An Nhơn 2                  
    Thiết bị thí nghiệm (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thái Thọ 1982   An Nhơn, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 5.99 10 129.80 BHXH >24t
9 Trường THPT An Nhơn 3                  
    Giáo viên Địa lý (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Nương   1989 Vân Canh, Bình Định ĐHSP Địa lý, hệ chính quy 7.19   143.80  
    Y tế trường học (01 chỉ tiêu)                
  1 Ngô Thị Kiều Quanh    1990 An Nhơn, Bình Định TC Điều dưỡng 7.00   140.00  
10 Trường THPT Phù Cát 1                  
    Thiết bị thí nghiệm (01 chỉ tiêu)                
  1 Đặng Vũ Trường Huy 1986   Phù Cát, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 5.67 10 123.40 BHXH >24t
    Y tế trường học (01 chỉ tiêu)                
  1 Dương Thị Duyên   1982 Phù Cát, Bình Định TC Điều dưỡng 5.75 30 145.00 Con người NCĐHH
11 Trường THPT Phù Cát 2                  
    Giáo viên Toán (02 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Văn Hảo  1989   Phù Cát, Bình Định ĐHSP Toán, hệ chính quy 7.99   159.80  
  2 Đào Thị Thương    1988 Phù Cát, Bình Định ĐHSP Toán, hệ chính quy 7.54   150.80  
    Giáo viên Lịch sử (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Vâng   1989 Hoài Nhơn, Bình Định ĐHSP Lịch sử, hệ chính quy 7.44 30 178.80 Con TB
    Giáo viên Giáo dục công dân (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Kim Huệ    1988 Phù Cát, Bình Định ĐHSP Giáo dục chính trị, hệ chính quy 7.96   159.20  
    Giáo viên Giáo dục quốc phòng (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Quốc My 1988   Hoài Nhơn, Bình Định ĐHSP Giáo dục Thể chất - Quốc phòng, hệ chính quy 6.51 30 160.20 Con TB
12 Trường THPT Phù Cát 3                  
    Giáo viên Toán (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Hiền    1988 Phù Mỹ, Bình Định ĐHSP Toán, hệ chính quy 7.50   150.00  
    Giáo viên Địa lý (01 chỉ tiêu)                
  1 Phạm Thị Tâm    1987 Phù Cát, Bình Định ĐHSP Địa lý, hệ chính quy 7.65   153.00  
    Giáo viên Tin học (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Kim Dung   1988 Phù Cát, Bình Định ĐHSP Tin học, hệ chính quy 7.45   149.00  
13 Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo                  
    Giáo viên Vật lý (02 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Mai   1989 Phù Mỹ, Bình Định ĐHSP  Vật lý, hệ chính quy 7.10   142.00  
  2 Nguyễn Phụng Hiểu 1989   Tuy Phước, Bình Định ĐHSP  Vật lý, hệ chính quy 6.90   138.00  
    Giáo viên tiếng Anh (01 chỉ tiêu)                
  1 Hoàng Thị Hải Yến   1986 Quy Nhơn, Bình Định Thạc sĩ; ĐHTH  tiếng Anh, hệ chính quy 7.26 30 175.20 Con TB
    Giáo viên Địa lý (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Tùng   1989 Phù Mỹ, Bình Định ĐHSP Địa lý, hệ chính quy 7.05   141.00  
    Giáo viên Thể dục (01 chỉ tiêu)                
  1 Bùi Trung Kiên 1986   An Nhơn, Bình Định ĐHSP Thể dục thể thao, hệ chính quy - TN Giỏi 8.47 10 179.40  
    Thư viện (01 chỉ tiêu)                
  1 Bùi Thị Xuân Nga    1990 An Nhơn, Bình Định CĐ Thông tin thư viện 7.05   141.00  
14 Trường THPT số 2 Phù Mỹ                  
    Giáo viên Toán (01 chỉ tiêu)                
  1 Võ Thị Nhật Vi   1985 Thành phố Đà Nẵng Thạc sĩ; ĐHTH Toán, hệ chính quy 6.72 10 144.40  
    Giáo viên Sinh học (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Ái Trinh   1985 An Nhơn, Bình Định Thạc sĩ; ĐHTH Sinh học, hệ chính quy 7.77 10 165.40  
15 Trường THPT An Lương                  
    Giáo viên Công nghệ (01 chỉ tiêu - Nông, Lâm, Ngư nghiệp)                
  1 Võ Thị Hồng Nhung   1989 Phù Cát, Bình Định ĐHSP Sinh - KTNN, hệ chính quy 7.73   154.60  
    Thiết bị thí nghiệm (01 chỉ tiêu)                
  1 Ngô Thị Mỹ Dung   1975 Phù Mỹ, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 6.31 30 156.20  
16 Trường THPT Tăng Bạt Hổ                  
    Giáo viên Văn (01 chỉ tiêu)                
  1 Lê Thị Vi   1989 Hoài Nhơn, Bình Định ĐHSP Văn, hệ chính quy 6.60 30 162.00 Con TB
    Giáo viên Tin học (01 chỉ tiêu)                
  1 Vương  Nữ Vi Linh   1989 Hoài Nhơn, Bình Định ĐHSP Tin học, hệ chính quy 7.07   141.40  
    Giáo viên Giáo dục công dân (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Huề    1987 Hà Tĩnh ĐHSP Giáo dục chính trị, hệ chính quy - TN Giỏi 8.06 30 191.20 Con TB
17 Trường THPT Nguyễn Du                  
    Giáo viên Hóa học (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Kim Thu   1989 Phù Cát, Bình Định ĐHSP Hóa học, hệ chính quy - TN Giỏi 8.44 10 178.80  
18 Trường THPT Hoài Ân                  
    Y tế trường học (01 chỉ tiêu)                
  1 Cao Thị Bích Nhi    1991 An Lão, Bình Định TC Điều dưỡng 7.65   153.00  
19 Trường THPT Trần Quang Diệu                  
    Giáo viên Hóa học (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Hân   1989 Hoài Ân, Bình Định ĐHSP Hóa học, hệ chính quy 7.67   153.40  
20 Trường THPT Vĩnh Thạnh                  
    Giáo viên Văn (01 chỉ tiêu)                
  1 Trần Thị Phương Đoan   1989 Hoài Nhơn, Bình Định ĐHSP Văn, hệ chính quy 7.95   159.00  
    Giáo viên Thể dục (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thanh Đài 1989   Tây Sơn, Bình Định ĐHSP Giáo dục Thể chất - Quốc phòng, hệ chính quy 7.54   150.80  
    Y tế trường học (01 chỉ tiêu)                
  1 Phan Thị Ngọc Ánh   1990 Vĩnh Thạnh, Bình Định TC Điều dưỡng 6.25   125.00  
21 Trường DTNT Vĩnh Thạnh                  
    Giáo viên Hóa học (01 chỉ tiêu)                
  1 Võ Thị Mỹ    1986 Vĩnh Thạnh, Bình Định ĐHSP Hóa học, hệ chính quy 6.20 30 154.00 Con DT; Cử tuyển
    Giáo viên tiếng Anh (02 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Bích Chi   1989 An Nhơn, Bình Định ĐHSP tiếng Anh, hệ chính quy 7.62 30 182.40 Con TB
  2 Trương Thị Hồng Hải   1988 Tây Sơn, Bình Định ĐHTH tiếng Anh, hệ chính quy 7.25   145.00  
    Thiết bị thí nghiệm (01 chỉ tiêu)                
  1 Lưu Thị Kim Trang   1989 Vĩnh Thạnh, Bình Định CĐ Thiết bị thí nghiệm, hệ từ xa 6.31   126.20  
    Văn thư (01 chỉ tiêu)                
  1 Võ Thị Thảo   1990 Vĩnh Thạnh, Bình Định TC Hành chính văn thư, hệ chính quy 6.95 30 169.00 Con DT
22 Trường THPT Vân Canh                  
    Giáo viên Địa lý (01 chỉ tiêu)                
  1 Đoàn Văn Đông 1987   Vân Canh, Bình Định ĐHSP Địa lý, hệ chính quy 6.67 30 163.40 Con DT; Cử tuyển
    Y tế trường học (01 chỉ tiêu)                
  1 Ngô Đài Thư   1989 Vân Canh, Bình Định TC Điều dưỡng 7.04   140.80 Dân lập
23 Trường DTNT Vân Canh - Cấp 3)                  
    Giáo viên Văn (01 chỉ tiêu)                
  1 Trần Văn Soản 1981   Vân Canh, Bình Định ĐHSP Văn, hệ chính quy 5.85 30 147.00 Con DT
    Giáo viên Toán (01 chỉ tiêu)                
  1 Lê Nữ Hạnh    1989 An Nhơn, Bình Định ĐHSP Toán, hệ chính quy 7.29   145.80  
    Giáo viên Lịch sử (01 chỉ tiêu)                
  1 Đinh Thị Sinh   1984 Vân Canh, Bình Định ĐHSP Lịch sử, hệ chính quy 6.98 30 169.60 Con DT
    Giáo viên Thể dục (01 chỉ tiêu)                
  1 Trần Xuân Dũng 1987   Tây Sơn, Bình Định ĐHSP Thể dục thể thao, hệ chính quy - TN Giỏi 8.19 10 173.80  
24 Trường THPT An Lão                  
    Giáo viên Toán (01 chỉ tiêu)                
  1 Phan Thị Tư   1989 Tuy Phước, Bình Định ĐHSP Toán, hệ chính quy 6.83   136.60  
    Văn thư (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Đình Thúc  1986   An Lão, Bình Định TC Hành chính văn thư, hệ chính quy 7.42 10 158.40 Dân lập
II TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT HY VỌNG QUY NHƠN                  
    Giáo viên Tin học (01 chỉ tiêu)                
  1 Thái Thị Thanh Thảo    1988 Tây Sơn, Bình Định ĐHSP Tin học, hệ chính quy 6.74   134.80  
III CÁC  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP                  
1 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp An Nhơn                  
    Giáo viên Tin học (01 chỉ tiêu)                
  1 Võ Thị Thuý Hào    1988 Tuy Phước, Bình Định ĐHSP Tin học, hệ chính quy 6.88   137.60  
    Giáo viên May (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Thuỳ Hương   1966 An Nhơn, Bình Định KS Công nghệ cắt may, hệ tại chức 6.96 10 149.20 BHXH >36t
    Giáo viên Nấu ăn (02 chỉ tiêu)                
  1 Võ Thị Mỹ Lệ    1982 An Nhơn, Bình Định KS Kỹ thuật Nữ công, hệ tại chức 6.76 5 140.20 BHXH >24t
  2 Phạm Thị Thùy Dung    1980 An Nhơn, Bình Định KS Kỹ thuật Nữ công, hệ tại chức 6.69 5 138.80 BHXH >24t
    Giáo viên Điện kỹ thuật (02 chỉ tiêu)                
  1 Đào Văn Vinh  1979   An Nhơn, Bình Định KS Công nghệ kỹ thuật Điện, hệ tại chức 7.04   140.80  
  2 Phạm Văn Ty 1979   An Nhơn, Bình Định KS Công nghệ kỹ thuật Điện, hệ tại chức 7.04   140.80  
    Giáo viên Hóa học (01 chỉ tiêu)                
  1 Thái Hoàng Phước 1988   An Nhơn, Bình Định ĐHSP Hóa học, hệ chính quy 6.70 30 164.00 Con DT
2 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Mỹ                  
    Giáo viên Tin học (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Thị Nhất Hương   1980 Phù Cát, Bình Định ĐHTH Tin học, hệ chính quy 6.40   128.00  
3 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Vân Canh                  
    Giáo viên Tin học (01 chỉ tiêu)                
  1 Nguyễn Ngọc Thạch 1986   Phù Cát, Bình Định ĐH TH Tin học, hệ chính quy 6.00   120.00  
    Giáo viên Điện kỹ thuật (01 chỉ tiêu)                
  1 Hồ Tâm Bình 1982   Vân Canh, Bình Định ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, hệ chính quy 7.10   142.00  
                     
    Tổng cộng: 76 thí sinh.            

Tải về Bảng Kết quả xét tuyển tại đây


Phòng CBCC  (Cập nhật ngày 14-11-2011)    Các tin liên quan:
  Nhìn nhận và đề xuất một số giải pháp về nâng cao trình độ cán bộ tỉnh Bình Định (29-09-2011)
  Thông báo về tổ chức Thi nâng ngạch Giáo viên trung học cao cấp năm 2011. (10-09-2011)
  Thực hiện công tác rà soát, xác định và lập danh sách những người là công chức. (01-09-2011)
  Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích (22-08-2011)
  Triển khai công tác xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2011. (05-08-2011)
  Hướng dẫn báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức (21-07-2011)
  Bộ Nội vụ quyết định tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (19-07-2011)
  Phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức (08-07-2011)
  Những kết quả bước đầu thực hiện luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác giữa các phòng, ban, địa phương tại thành phố Quy Nhơn (05-07-2011)
  Viện Phát triển bền vững Vùng Nam Bộ tổ chức thi tuyển dụng viên chức năm 2011 (30-06-2011)
     Văn bản mới
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định phê duyệt Phương án chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định v/v thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Sơn.

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm: 62 TTHC cấp tỉnh, 38 TTHC cấp huyện và 12 TTHC cấp xã.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Cát thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Cát.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Quy Nhơn.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tuy Phước thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn Phong và Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan.

Phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai chuyên mục \"Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời\"

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định

phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Mỹ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Mỹ.

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về bảng lương; chế độ nâng bậc lương; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vân Canh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Canh.

Về việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi có phạm vi hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

V/v triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ II - 2016

Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Học bổng cho Lãnh đạo trẻ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Thành lập Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2016

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015

Kế hoạch trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2016

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc giải thể Thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định.

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên chế, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn sang Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy chế tổ chức về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Về kế hoạch giảm quá tải bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Pháp y cấp tỉnh).

Thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành trường THPT trọng điểm chất lượng của tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn và phân loại đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâm công lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với Bác sĩ, dược sĩ trong giai đoạn 2016-2021

Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh

Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Bình Định năm 2015

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước năm 2015 của tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

     Thông báo
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bộ thủ tục hành chính
Mẫu văn bản hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Chỉ số Cải cách hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng
Ban Tôn giáo
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định
TT Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành
Thăng hạng viên chức
     Thống kê người dùng
  Đang online:               16
  Số lượt truy cập: 4218944
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÂM HẢI GIANG - Giám đốc Sở