Những nội dung chính trong chương trình hành động của từng Ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII của tỉnh Bình Định.
Từ ngày 5 đến 16.5, 14 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII của 3 đơn vị bầu cử ở tỉnh Bình Định tiến hành tiếp xúc cử tri ở 38 cụm tiếp xúc trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, các ƯCV đã trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH. Báo Bình Định lược ghi những nội dung chính trong chương trình hành động của từng ƯCV.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

ƯCV THÁI VĂN HÀ, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN:

Dựa vào dân để đề xuất phòng chống tham nhũng

Là cán bộ lãnh đạo của TAND địa phương, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, trước hết, tôi sẽ chỉ đạo cán bộ đơn vị nỗ lực hết mình trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, từng bước lập lại công bằng xã hội, đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất, không để oan người vô tội. Trong công tác giải quyết án, tôi kiên quyết thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc giải quyết đúng thời hạn luật định, không để quá hạn, kéo dài; đồng thời, cương quyết xử lý nghiêm với những tên chủ mưu cầm đầu tái phạm nguy hiểm, những loại tội phạm mà dư luận xã hội quan tâm.

Bản thân tôi nghĩ rằng ĐBQH là người được nhân dân tín nhiệm bầu ra để đại diện cho dân, nên mọi lời nói, việc làm của ĐBQH phải hướng đến quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát của mình kiến nghị với các cơ quan, đơn vị phải thực hiện trách nhiệm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân, tránh phiền hà cho dân, tránh xâm phạm quyền tự do, nhân phẩm, tài sản và sức khỏe cho dân.

Do vậy, tôi sẽ thường xuyên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực tuyên truyền và gương mẫu thực hiện Hiến pháp, pháp luật, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của Nhà nước và địa phương. Thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt động của Quốc hội, thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và nêu cao trách nhiệm trong biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn. Đồng thời, sẽ liên hệ thường xuyên và dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri, bằng nhiều hình thức tiếp xúc khác nhau để lắng nghe nhiều ý kiến, tâm tư nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và tập hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri đến Quốc hội.

Tôi sẽ kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, đồng thời gắn bó, gần gũi với nhân dân, dựa vào cử tri để nghe hiến kế, đề xuất phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, sẽ tập trung quan tâm các vấn đề cải cách tư pháp, cải cách hành chính, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ giám sát Quốc hội đạt hiệu quả cao.

 ƯCV VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC:

Sẽ đề xuất chú trọng phân bổ vốn đúng mục đích và đầu tư có hiệu quả

Tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo các cấp của tỉnh dành nhiều công sức tìm hiểu, phân tích đúng đắn đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất những định hướng cơ bản và giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện huy động cao nhất các nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển.

Đối với Bình Định, tôi thấy rằng, ngoài quảng bá, thu hút, xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh để phát triển một số ngành công nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng lớn, cần chú trọng đầu tư vào các ngành công nghiệp lợi thế của tỉnh, sử dụng nhiều lao động ở các vùng nông thôn như: chế biến nông lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc. Tôi dự kiến sẽ đề xuất với lãnh đạo các cấp của tỉnh chú trọng phân bổ và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả trong quản lý đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, chống thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và đóng góp của nhân dân. Ngoài ra, tôi sẽ tích cực vận động, kêu gọi nhiều nguồn lực để đóng góp thiết thực xây dựng quỹ hội khuyến học, cho các hộ chính sách khó khăn và các công trình phúc lợi xã hội ở vùng khó khăn của tỉnh.

Trong tham gia xây dựng pháp luật, tôi sẽ chú trọng đóng góp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quản lý tài chính - ngân sách, chính sách tài chính, tiền tệ, nhất là Luật Ngân sách nhà nước theo hướng tăng cường phân cấp, tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho địa phương, cơ sở. Ngoài ra, tôi sẽ cùng các ĐBQH khác bàn bạc, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, khắc phục tình trạng giám sát dàn trải, thiếu chiều sâu như hiện nay, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm được đông đảo cử tri quan tâm. Tôi sẽ tham gia thảo luận tích cực và đóng góp thiết thực vào các quyết sách lớn của Quốc hội liên quan đến chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách Trung ương…

Cuối cùng, tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, một trong những nhiệm vụ của ĐBQH là phải nắm được tâm tư, nguyện vọng, bức xúc cử tri để phản ánh đến Quốc hội. Do vậy, dù đảm nhiệm công việc ở Trung ương nhưng tôi sẽ duy trì sự liên hệ thường xuyên với các cử tri, nhất là cử tri Bình Định, để kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, làm tròn nhiệm vụ của người ĐBQH. Bản thân tôi và gia đình phải luôn gương mẫu.  

ƯCV ĐẶNG CÔNG LÝ, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH:

Theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Nếu được trúng cử ĐBQH, bản thân tôi vừa là ĐBQH vừa là lãnh đạo ngành TAND tỉnh Bình Định. Hai nhiệm vụ này tuy có nặng nề nhưng tôi có chương trình phù hợp, khoa học để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất mà cụ thể là:

Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo toàn ngành Tòa án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm là xét xử, giải quyết các loại vụ án; kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế cho TAND cấp huyện; chú trọng đào tạo trình độ chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Đặc biệt, chỉ đạo đội ngũ thẩm phán tăng cường hơn nữa công tác xét xử lưu động một số vụ án hình sự gây hậu quả nghiêm trọng hoặc dư luận xã hội quan tâm; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa - những nơi chưa có đủ các điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn về pháp luật. Tôi cho rằng, nếu làm tốt công tác này sẽ có tác dụng trong công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, với lợi thế là đã có thời gian dài công tác trong ngành TAND tỉnh, bản thân tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo TAND tỉnh chỉ đạo, điều hành toàn ngành thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ mà ngành và nhân dân đã giao phó; kiên quyết không bỏ lọt người phạm tội, làm oan người vô tội, xét xử nghiêm minh các loại tội phạm; kiên quyết bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mọi quyền lợi hợp pháp của công dân nếu bị xâm hại mà thuộc chức năng giải quyết của ngành Tòa án tỉnh sẽ được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, tạo được niềm tin của nhân dân đối với các ngành pháp luật nói chung và Tòa án tỉnh nói riêng.

Là ĐBQH, tôi sẽ luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan. Tôi cũng xem xét, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn giúp đỡ công dân thực hiện các quyền đó. Tôi hứa tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của Quốc hội để phát biểu ý kiến tham gia xây dựng pháp luật, tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết sách quan trọng của đất nước.

 ƯCV VÕ VĂN NHIẾNG, GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH:

Sẽ tham gia hoàn thiện các thiết chế văn hóa

Tôi cho rằng người ĐBQH hiện nay, ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức còn phải có trình độ, biết phân tích tình hình đất nước, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để có thể tham gia hiệu quả vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng hệ thống pháp luật của Nhà nước. Nếu được cử tri tín nhiệm, trước hết, tôi sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chuyển các đề đạt của bà con đến diễn đàn Quốc hội; đồng thời, không ngừng học hỏi, nâng cao hiểu biết và năng lực của mình để chắt lọc ra những vấn đề cần phản ánh trong các kỳ họp của Quốc hội, tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo tính khả thi trong cuộc sống.

Bản thân tôi đã nhiều năm công tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tôi nhận thấy rằng các vấn đề về văn hóa, thông tin tri thức, văn hóa cơ sở và các thiết chế văn hóa ở cấp cơ sở còn nhiều khó khăn, hạn chế nên cần được quan tâm nhiều hơn. Thực tế hiện nay cho thấy, việc đầu tư cho văn hóa, thể thao ở cơ sở chưa nhiều, hoạt động chưa thật hiệu quả, dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên có rất ít điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa lành mạnh, dễ sa vào những trò chơi nguy hiểm như đua xe, đá bóng ngoài đường phố, thậm chí vướng vào các tệ nạn xã hội khác. Hay như việc phát triển du lịch, tỉnh ta có nhiều lợi thế về bãi biển, các di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia nhưng lại không thể “kéo” khách du lịch ở lại vì ta đang thiếu các điểm vui chơi, giải trí quy mô, hấp dẫn để “giữ chân” du khách. Tôi cũng quan tâm đến việc nâng cao dân trí cho người dân thông qua việc xây dựng một xã hội học tập…

Vì vậy, nếu được bầu là ĐBQH, tôi hứa sẽ tích cực tham gia đóng góp, nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bổ sung các quy định cho các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Phương châm hành động của tôi là luôn giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe đầy đủ những tâm tư tình cảm, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của cử tri để có cơ sở góp phần xây dựng pháp luật, chính sách đi vào cuộc sống. Đồng thời, kiến nghị với các cơ quan thẩm quyền sớm giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri nơi mình được tín nhiệm. 

 ƯCV NGUYỄN THANH TÙNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY:

Tích cực góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, quan tâm giải quyết những bức xúc của dân

Nếu được làm ĐBQH, mối quan tâm đầu tiên của tôi là kiến nghị với Đảng và Nhà nước đi đôi với việc tăng cường các biện pháp tập trung kiềm chế lạm phát, cần có chính sách hỗ trợ hơn nữa đảm bảo cho các đối tượng, các gia đình khó khăn, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa ổn định đời sống trước tình hình giá cả liên tục biến động như hiện nay.

Ngoài việc tham gia công việc chung của Quốc hội, tôi sẽ tích cực tranh thủ các bộ, ban, ngành, Trung ương quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh nhà, nhất là về nguồn vốn, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm đầu tư phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bán đảo, hải đảo; tạo điều kiện cho bà con xã đảo Nhơn Châu ổn định sản xuất và đời sống, khắc phục tình trạng vì điều kiện quá khó khăn bà con lần lượt bỏ đảo để đi nơi khác sinh sống như hiện nay. Đặc biệt là tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương đối với việc xây dựng, phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh.

Thường xuyên liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, các bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của nhân dân cho Quốc hội, đối với những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý, giải quyết và định kỳ tiếp xúc, báo cáo cho cử tri những vấn đề cử tri quan tâm. Cùng với các ĐBQH khác đề ra các biện pháp để phòng chống tham nhũng vốn đang là một vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Là ĐBQH, vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước nhân dân. Bởi vậy tôi luôn ý thức rằng nếu được làm ĐBQH, bản thân cũng phải nỗ lực phấn đấu nhiều. Công tác ở địa phương dù sao tầm nhìn cũng có hạn, chưa toàn diện, cho nên bản thân cũng phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, phấn đấu nâng tầm của mình lên, bản thân và gia đình phải gương mẫu, đồng thời dành thời gian thỏa đáng để gần dân, sát dân, làm tròn trọng trách mà nhân dân tín nhiệm, giao phó.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

* ƯCV NGUYỄN VĂN CẢNH, CHỦ TỊCH  HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC THẮNG:

Tham gia xây dựng luật pháp ngày càng phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi là ĐBQH, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tham gia xây dựng luật pháp, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện tốt chức năng giám sát của người ĐBQH.

Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc với bà con cử tri, báo cáo kết quả các kỳ họp, phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến với bà con về những chủ trương, nghị quyết của Quốc hội. Tôi luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để phản ảnh kịp thời đến Quốc hội; từ đó có chính sách phù hợp hơn đối với nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống an sinh của người dân nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch về nhiều mặt giữa thành thị và nông thôn, góp phần thực hiện thành công “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.

Là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp, với kiến thức và kinh nghiệm qua thực tiễn, tôi sẽ không ngừng học hỏi, nghiên cứu sâu hơn trên nhiều lĩnh vực để tham gia xây dựng các dự án luật ngày càng phù hợp hơn với tình hình phát triển của đất nước, đặc biệt là các luật có liên quan đến quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, để luật pháp của nước ta vừa đảm bảo thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng, lợi ích quốc gia, vừa phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa Việt Nam và các nước trên thương trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập.

Là một trí thức trẻ, tôi sẽ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ về việc học, việc làm, đời sống tinh thần, định hướng phát triển cuộc sống trong tương lai, từ đó kiến nghị đến Quốc hội, bộ, ngành liên quan có những chương trình đào tạo, khuyến khích thế hệ trẻ học tập, phấn đấu; tạo điều kiện tốt nhất để các bạn trẻ thực hiện được ước mơ, hoài bão; phát triển tài năng của mình trong cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Việc có một tỉ lệ đại biểu ngoài Đảng trong Quốc hội là cần thiết, để bên cạnh tiếng nói của đảng viên, còn có tiếng nói của người dân ngoài Đảng trong Quốc hội, tăng không khí dân chủ trong hoạt động Quốc hội, thể hiện rõ Quốc hội là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Là một đại biểu ngoài Đảng, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm để nói lên tiếng nói của người dân trong Quốc hội.

ƯCV NGUYỄN HỮU ĐỨC, HÀM VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ, THƯ KÝ PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI:

Góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững

Tôi rấtvinh dự và cảm động khi được Hội đồng Bầu cử giới thiệu về ứng cử tại tỉnh Bình Định. Tôi xin báo cáo dự kiến chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Một là:Tận tâm, tận tụy với công việc được Quốc hội giao dù ở bất kỳ vị trí nào. Góp sức tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thể hiện trên 3 phương diện: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đủ rõ ràng, minh bạch, công khai; phát huy sở trường về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước gắn với mục tiêu nâng cao đời sống thực tế của nhân dân, trong đó có nhân dân Bình Định, nhất là các gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân…

Hai là:Với cương vị là ĐBQH của cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng, tôi giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, bố trí lịch công tác hợp lý để tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; chân thành lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con, phản ánh trung thực, khách quan, có trách nhiệm đối với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hợp lý, hợp lòng dân.

Ba là:Tỉnh Bình Định có vị trí địa kinh tế quan trọng, nằm trong mắt xích kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên, cùng với sự quyết tâm, chung sức chung lòng của Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh, những năm qua diện mạo kinh tế - xã hội tỉnh nhà có bước đổi thay. Song nhìn tổng thể, Bình Định vẫn còn nhiều khó khăn; kinh tế phát triển chưa thật bền vững, tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh, GDP bình quân đầu người thấp hơn so với bình quân của cả nước, quy mô kinh tế còn nhỏ, chưa hình thành rõ ngành kinh tế mũi nhọn…

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, trong nhiệm vụ và chức năng của mình, hoạt động chuyên trách trong Ủy ban của Quốc hội về lĩnh vực kinh tế, tôi sẽ lắng nghe chân thành, đề xuất, kiến nghị ở mức cao nhất, góp phần khắc phục những khó khăn, hạn chế, hướng vào sự phát triển nhanh và bền vững hơn, giàu mạnh hơn của tỉnh, huyện và xã nhà, để nhân dân được hưởng thụ thành quả cách mạng toàn diện hơn.

* ƯCV PHẠM THỊ THU HỒNG, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH:

Quan tâm tạo việc làm và các chính sách xã hội

Là lãnh đạo ngành LĐ-TB&XH, có nhiều điều kiện tiếp xúc với nhân dân lao động, tôi thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội: mong muốn được học nghề, được trang bị kiến thức cơ bản trong sản xuất - kinh doanh, mong muốn có việc làm ổn định để cải thiện cuộc sống gia đình. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH, với cương vị tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, tôi sẽ triển khai mạnh mẽ chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng kiến thức sản xuất-kinh doanh để nông dân có điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm cho mình. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để giảm dần tỉ lệ hộ nghèo theo tinh thần nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách đối với người có công với đất nước, chính sách xã hội, nhất là đối với người cao tuổi. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ các nguồn lực để tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo được cải thiện nhà ở.

Là một nữ ứng cử viên, vừa là Phó Trưởng ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh, tôi rất quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Tôi tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm tạo sự bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bản thân tôi tự nhủ cần phải thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của người đại biểu nhân dân, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có như vậy mới xứng đáng với sự tin tưởng bầu chọn của bà con cử tri và cũng là điều kiện đảm bảo để tôi sẽ thực hiện tốt những vấn đề tôi vừa trình bày.

Qua thực tế công tác, tôi sẽ đề xuất Quốc hội nghiên cứu bổ sung chính sách liên quan những lĩnh vực đang phụ trách như dạy nghề, việc làm, giảm nghèo, chính sách người có công với đất nước, chính sách xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhằm giúp cho đời sống của bà con, nhất là đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn; tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Đồng thời, cũng sẽ thực hiện quyền hạn của ĐBQH trong giám sát việc thực hiện chính sách của chính quyền địa phương và tôi sẽ thể hiện chính kiến của mình khi tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

* ƯCV LÂM VĂN LÀNH, TRƯỞNG PHÒNG LĐ-TB&XH HUYỆN TÂY SƠN:

Làm những việc có lợi cho dân

Bản thân tôi rất mong muốn được tất cả bà con cử tri tín nhiệm bỏ phiếu cho tôi. nếu trúng cử ĐBQH, tôi sẽ ra sức phấn đấu nhiều hơn nữa trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm đem lại quyền và lợi ích cho bà con cử tri; đồng thời ra sức phấn đấu nhiều hơn nữa trong việc trau dồi đạo đức cách mạng để bản thân trở thành người ĐBQH tốt, người lãnh đạo luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm với nhân dân, làm những công việc có lợi cho nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của bà con cử tri, sự tín nhiệm của nhân dân.

Đã là người đại biểu nhân dân phải hiểu rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức mình tham gia một cách đầy đủ, để thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình, xứng đáng với sự gửi gắm lòng tin của cử tri, của nhân dân. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia có trách nhiệm trong việc xây dựng pháp luật, thực hiện tốt và đúng pháp luật trong việc giám sát những vấn đề liên quan mà quyền của ĐBQH được tham dự, nhằm góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Nếu trúng cử, tôi đặc biệt quan tâm và lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, của toàn thể nhân dân, những đề xuất kiến nghị mà bản thân có thể làm được, đồng thời có trách nhiệm kiến nghị và đề xuất lên cơ quan chức năng cấp trên để được giải quyết; đem lại quyền và lợi ích cho nhân dân không chỉ bà con cử tri nơi mình công tác, mà còn bà con trong cả nước nói chung và người dân Bình Định nói riêng.

Mục đích, quan điểm và trách nhiệm là làm thế nào để đem lại quyền và lợi ích, phục vụ thiết thực yêu cầu mong muốn cho nhân dân ở các lĩnh vực như chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đời sống người dân ở các địa phương còn gặp khó khăn, chưa đáp ứng phù hợp với cuộc sống so với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, tập trung tham gia nghiên cứu xây dựng văn bản luật cùng với Quốc hội, để luật đem lại lợi ích cho nhân dân.

* ƯCV ĐẶNG THÀNH SÁNG, CÁN BỘ KỸ THUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC:

Góp phần giảm tình trạng thiếu điện

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập để đảm bảo đủ tiêu chuẩn là người ĐBQH của nhân dân theo đúng luật định. Tôi thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động người đại biểu nhân dân; thường xuyên gắn bó, gặp gỡ và lắng nghe các ý kiến của bà con cử tri; từ đó tập hợp, nghiên cứu, phản ảnh đề xuất ý kiến của cử tri một cách trung thực, kịp thời, thông qua các kỳ họp Quốc hội, tôi hứa sẽ lắng nghe và là cầu nối đem ý kiến của bà con cử tri đến với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước.

Một ĐBQH không những phải luôn gắn bó, nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri mà còn luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với UBND, HĐND các cấp ở địa phương và thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội.

Với lĩnh vực làm việc của mình, ở hầu hết các vùng miền của đất nước, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc. Nhờ đó, tôi có cơ hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nếu trúng cử, tôi sẽ tập hợp truyền đạt tâm tư nguyện vọng của bà con với Quốc hội. Tôi sẽ mạnh dạn tham gia và đề nghị với Quốc hội tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang liên danh để xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, góp phần củng cố nguồn năng lượng điện phục vụ cho sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của bà con nhân dân. Với trình độ chuyên môn của mình, tôi sẽ cố gắng đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật về các thiết bị điện, cải tạo lưới điện nông thôn để làm thế nào giảm tổn thất điện năng một cách thấp nhất, nhằm đủ nguồn điện cung cấp cho quốc gia vào mùa khô, đảm bảo cho hoạt động sản xuất công nghiệp, phát triển nền kinh tế của đất nước và tỉnh nhà nói riêng.

với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước, tôi tin tưởng mình sẽ làm tốt những điều trên và mong muốn được bà con cử tri ủng hộ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

* ƯCV TRẦN VĂN BẢN, CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM:

Quan tâm, chăm lo để đời sống người dân ngày càng nâng cao

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIII, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng các bộ luật; đồng thời, bổ sung, sửa đổi một số luật đã có nhưng không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Bởi để đáp ứng nhu cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc khẩn trương xây dựng, sửa đổi các bộ luật là hết sức cần thiết.

Tôi cũng sẽ tích cực tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội trên tất cả lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Đồng thời, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh kịp thời những bức xúc, vướng mắc trong đời sống hàng ngày của nhân dân. 

Tôi sẽ làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH để nghiên cứu sửa đổi, ban hành một số văn bản liên quan đến chế độ của các đối tượng chính sách, người có công. Mặt khác, kiến nghị để nâng cao chế độ cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường cho hợp lý.

Tôi cũng sẽ kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, lũ lụt… Đề nghị kéo dài chương trình 135 giai đoạn II thành giai đoạn III hoặc ban hành chính sách mới về xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân.

Đề xuất với Quốc hội giám sát việc xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; xem xét những tổn thất về môi trường, kinh tế đối với đời sống người dân vùng xây dựng thủy điện, trong đó có một số nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tôi cũng sẽ kiến nghị các vấn đề liên quan đến nâng cao y đức trong ngành Y tế; thực hiện đào tạo lại, đào tạo liên tục để nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ chuyên môn trong ngành Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị 24/CT/TW về phát triển nền Đông y, kết hợp chặt chẽ giữa Đông y và Tây y trong chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời, giải quyết những tồn tại trong quá trình phục vụ bệnh nhân bảo hiểm y tế.

Cuối cùng, tôi sẽ đề xuất một số giải pháp trong vấn đề phát triển tiềm năng du lịch của huyện Hoài Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung; để Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong cũng như ngoài nước.

* ƯCV PHAN THANH NGỌC, CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO:

Chú trọng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Là một cán bộ quản lý giáo dục, tôi luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo, xem giáo dục là “quốc sách hàng đầu”; coi công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Nếu được cử tri tín nhiệm, trở thành một ĐBQH khóa XIII, tôi sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tôi sẽ là chiếc cầu nối giữa cử tri và Quốc hội, tích cực tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp và hoạt động của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

Tôi sẽ cố gắng đem hết tâm huyết và khả năng của mình để hoàn thành trách nhiệm của một ĐBQH. Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của giáo viên và nhân dân, phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan hữu quan nhằm tìm biện pháp giải quyết tốt nhất.

Thứ hai, tôi sẽ tham gia đề xuất đổi mới các chính sách, cơ chế quản lý giáo dục nhằm chuyển đổi chất lượng giáo dục. Đề xuất các chính sách tiền lương, đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo yêu cầu Chỉ thị 40/CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng để đổi mới sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Đề xuất, tham mưu các cấp quản lý giáo dục khắc phục những yếu kém như chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng dạy và học ở vùng sâu, vùng xa. Đề xuất các chính sách liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; cử tuyển cho học sinh vùng dân tộc, hải đảo, vùng sâu… vào học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định xây dựng khu ký túc xá tại TP Hồ Chí Minh để con em người dân Bình Định, nhất là học sinh nghèo, có chỗ ở và học tập. Phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách như con thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ…

Thứ ba, tích cực tham gia phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng; chương trình xóa đói giảm nghèo do Chính phủ đề ra. Quan tâm đến đời sống của cán bộ hưu trí, đặc biệt là những người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ…

* ƯCV PHAN VĂN THẠNH, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀI ÂN:

Tạo điều kiện để nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão là những địa phương cách xa trung tâm tỉnh Bình Định nên gặp những khó khăn nhất định trong vấn đề phát triển kinh tế. Nhưng vượt lên những khó khăn, chúng ta vô cùng tự hào khi vào ngày 30.12.2010, Bộ Xây dựng đã công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đây là bước ngoặt, nền tảng quan trọng để Bồng Sơn trở thành thị xã trong tương lai. Sự phát triển của thị trấn Bồng Sơn là niềm tự hào của người dân trong khu vực; là động lực để đưa khu vực phía Bắc của tỉnh Bình Định ngày càng phát triển.

Có người hỏi tôi, là cán bộ công tác ở cơ sở, nếu trúng cử ĐBQH, liệu có hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, có những khó khăn, thuận lợi gì. Xin thưa, với hơn 20 năm công tác tại cơ sở, tôi hiểu rất rõ nguyện vọng của bà con chúng ta và thấy được những khó khăn, thuận lợi của người dân khu vực phía Bắc tỉnh nhà.

Vì thế, nếu được cử tri lựa chọn, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri trong khu vực để phản ánh những tâm tư, tình cảm của bà con đến các cấp chính quyền có trách nhiệm. Đồng thời, những ý kiến của bà con cử tri là căn cứ, luận cứ quan trọng trong các nội dung phát biểu và tham gia góp ý giải quyết những vấn đề chung của đất nước.

Hơn nữa, là một ứng cử viên sống tại địa phương, tôi có nhiều thuận lợi trong vấn đề giám sát các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức triển khai các Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, kịp thời nắm bắt những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Là một cán bộ y tế, đảm đương công tác quản lý, tôi luôn trăn trở về những khó khăn trong vấn đề khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, nhất là những vùng xa trung tâm tỉnh như huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão. Vì vậy, nếu được cử tri lựa chọn, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, đặc biệt là phòng khám khu vực để phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

* ƯCV NGUYỄN THANH THỤY, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định:

Quan tâm phát triển kinh tế bền vững, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân

Được tái cử làm ĐBQH khóa XIII, tôi sẽ thường xuyên gần gũi hơn nữa với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Để hoàn thành tốt vai trò ĐBQH là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quốc hội, tôi sẽ vận động các ĐBQH khác kiến nghị Quốc hội, Chính phủ đầu tư hơn nữa cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển kinh tế vùng miền, nhất là Bình Định; xây dựng Chiến lược phòng, chống thiên tai ở miền Trung thành chương trình mục tiêu quốc gia để giảm thiểu thiệt hại và ứng phó với biến đổi khí hậu,

Đối với Bình Định, thúc đẩy thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, phát triển ngành nghề nông thôn nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Ngoài ra, tôi sẽ đề xuất những giải pháp ưu tiên, hợp lý, giải quyết hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội như: chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là chế độ, chính sách đối với người có công, cán bộ cơ sở, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường... Kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp.

Nghiên cứu đổi mới hoạt động của Đoàn ĐBQH, nhất là tổ chức tiếp xúc cử tri sao cho thực chất hơn. Tăng cường giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành, sửa đổi các chính sách sát hợp hơn với thực tiễn cuộc sống. Tích cực góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tham gia đầy đủ các hoạt động khác của Quốc hội.

Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ quan tâm đến vấn đề gia đình, chính sách đối với phụ nữ, giúp họ tổ chức cuộc sống tốt hơn và tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội; hướng đến sự bình đẳng giới… 

Là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, với nhiều năm công tác trong lĩnh vực dân vận, có kinh nghiệm hoạt động tại diễn đàn Quốc hội trong 4 năm qua, do đó nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng làm tròn vai trò người đại biểu của nhân dân; không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ mọi mặt để xứng tầm với hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới.


Theo Báo Bình Định  (Cập nhật ngày 13-05-2011)    Kết quả: 3.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan:
  Huyện Vĩnh Thạnh sẵn sàng cho ngày bầu cử (08-05-2011)
  Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh tuyên truyền về công tác bầu cử (05-05-2011)
  Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo: Bảo đảm an ninh, trật tự cho các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử (05-05-2011)
  Hội đồng bầu cử Trung ương đồng ý cho phép một số khu vực bỏ phiếu của các huyện miền núi của tỉnh Bình Định được tổ chức bỏ phiếu sớm 01 ngày so với ngày bầu cử của toàn quốc (05-05-2011)
  Đảm bảo công khai và minh bạch trong vận động bầu cử theo Luật định (02-05-2011)
  Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Quy Nhơn và huyện Vĩnh Thạnh (01-05-2011)
  Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước (28-04-2011)
  Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phù Cát và huyện An Nhơn (26-04-2011)
  Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ. (24-04-2011)
  Đồng chí Nguyễn Ngọc Trợ - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh dẫn đầu Đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện An Lão và huyện Hoài Ân (Đợt 2). (21-04-2011)
     Văn bản mới
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

V/v hướng dẫn việc xác định thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên và xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm cải cách hành chính năm 2019.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

V/v hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Về công tác bầu cử, công nhận kết quả bầu Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Về việc Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm Dịch đấu giá tài sản.

Về việc chấn chính việc tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Về việc quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Về việc Quy định chuẩn mực đạo đức đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Về việc công bố Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017.

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về ban hành Quy chế công tác Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2017.

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Thành lập Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của Sở Nội vụ

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Về việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về cải cách hành chính và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao.

Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

V/v sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định.

Về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Bình Định thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định phê duyệt Phương án chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định v/v thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Sơn.

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm: 62 TTHC cấp tỉnh, 38 TTHC cấp huyện và 12 TTHC cấp xã.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Cát thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Cát.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Quy Nhơn.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tuy Phước thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn Phong và Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan.

Phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai chuyên mục \"Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời\"

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định

phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Mỹ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Mỹ.

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về bảng lương; chế độ nâng bậc lương; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vân Canh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Canh.

Về việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi có phạm vi hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

V/v triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ II - 2016

Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Học bổng cho Lãnh đạo trẻ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Thành lập Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2016

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015

Kế hoạch trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2016

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc giải thể Thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định.

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên chế, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn sang Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy chế tổ chức về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Về kế hoạch giảm quá tải bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Pháp y cấp tỉnh).

Thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành trường THPT trọng điểm chất lượng của tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn và phân loại đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâm công lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với Bác sĩ, dược sĩ trong giai đoạn 2016-2021

Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh

Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Bình Định năm 2015

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước năm 2015 của tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

     Thông báo
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bộ thủ tục hành chính
Mẫu văn bản hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Chỉ số Cải cách hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng
Ban Tôn giáo
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thăng hạng viên chức
Cong khai tai chinh
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 8089537
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0256.3822.603 - Fax: 0256.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÂM HẢI GIANG - Giám đốc Sở