Trang chủ     Văn phòng điện tử        Xem phiên bản web
Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hoài Nhơn và UBND huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày 30/8/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn và Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 30/8/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Văn Bắc, nguyên Trưởng Công an huyện, để chuyển công tác và Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Huy Giáp, Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn;

Ngày 30/8/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phan Công Bình, Trưởng Công an huyện Hoài Ân./.


Ngọc Khuyến-Phòng CQ  (Cập nhật ngày 06-09-2013)Các tin liên quan:
  Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016 (19-08-2013)
  Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011-2016 (19-08-2013)
  Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 (12-08-2013)
  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (28-07-2013)
  Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015 (23-11-2012)

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Phát triển bởi ITA