TRANG CHỦ
  Thống kê người dùng
  Đang online:
18
  Số lượt truy cập:
2335134
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CÔNG TÁC ĐẢNG
Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ
Tuyển dụng Công chức, Viên chức
Cải cách hành chính
TRA CỨU HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp trực tuyến
Tài liệu ĐTBD
GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
 

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày 27/3/2015, Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra trong không khí trang trọng. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
 

  Thông báo và niêm yết công khai số lượng, tiêu chuẩn chức danh cần tuyển dụng nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định của UBND tỉnh
  NHÂN SỰ MỚI
  Tổ chức gặp mặt và đưa Đội viên Đề án 500 của tỉnh đi bồi dưỡng tại Phú Yên
  Điểm mới của Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức.
  Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên năm 2014 (Lớp thứ hai).
 
  Thông tin chung
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng làm việc với Sở Nội vụ về triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Sáng 12/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2015. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Khoa học – Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh.
 
  Tổ chức lấy ý kiến của CCVC Sở Nội vụ đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Ban hành văn bản thu thập tài liệu lưu trữ nghe – nhìn
  Tổ chức bộ máy, biên chế
Làm việc với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
Nhằm đóng góp cho các thảo luận tại Quốc hội khóa XIII trong năm 2015 liên quan đến vấn đề cải cách hành chính và Luật Ngân sách nhà nước, chiều ngày 20/01/2015, lãnh đạo Sở Nội vụ đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội do Tiến sĩ Vũ Sỹ Cường làm Trưởng đoàn.
 
  Đại hội thành lập Hội Hữu nghị doanh nhân Đất Võ
  Quy định mới về biên chế trong trường mầm non
  Sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban Quản lý Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn
  Công chức, viên chức
Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Ngày 03 tháng 02 năm 2015, Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
 
  Thông báo và niêm yết công khai số lượng, tiêu chuẩn chức danh cần tuyển dụng nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định của UBND tỉnh
  NHÂN SỰ MỚI
  Điểm mới của Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức.
  Quản lý đào tạo, bồi dưỡng
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên năm 2014 (Lớp thứ hai).
Thực hiện Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 09/12/2014, ngày 22/12/2014, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên năm 2014 (Lớp thứ hai) cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
 
  Thông báo tổ chức các lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ
  Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Hội nghị thẩm định Bộ tài liệu bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn.
  Tổ chức chính quyền
Triển khai thí điểm phân định ranh giới hành chính ven biển đến đường cơ sở và rà soát hoàn thiện địa giới hành chính
Ngày 02/12/2014, Sở Nội vụ đã phối hợp Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm phân định ranh giới hành chính ven biển đến đường cơ sở và rà soát hoàn thiện địa giới hành chính trên bản đồ hệ tọa độ VN-2000.
 
  Phê chuẩn Chủ tịch UBND huyện Vân Canh
  Phê chuẩn Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn
  Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước
  GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
 
  Góp ý Bộ Chỉ số Cải cách hành chính
  Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành nội vụ tỉnh Bình Định
  Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ
  Cải cách hành chính
Hội nghị công bố chỉ số đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ công năm 2014 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015
Chiều ngày 28/01/2015, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ công năm 2014 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015.
 
  Ban hành Quy định và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.
  Triển khai tự chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2014
  Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2015
  Công tác thanh tra
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp
Ngày 26/10/2012, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Binh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
 
  Ban hành Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân
  Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Tiếp công dân
  Thông báo việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ tại huyện Phù Cát
  Hội và Tổ chức phi CP
Cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù
Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức hoạt động và quản lý hội; ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg quy định hội có tính chất đặc thù có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2010.
 
  Về việc cho phép đổi tên Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định thành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định
  Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù quy định tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh
  Thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định
  Công tác thanh niên
Khai giảng lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014
 
  Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện giai đoạn I Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
  Báo cáo tình hình tổ chức thi hành Luật Thanh niên
  Ban hành Thông tư quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
  Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh BĐ
Hội nghị phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định
Đối với tỉnh Bình Định, có 15 xã thuộc 06 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Mỹ, Phù Cát và Hoài Nhơn thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án. Theo đó, có 244 ứng viên đăng ký tham gia phỏng vấn tuyển chọn, trong đó có 233 ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn; có 05 ứng viên có trình độ Thạc sĩ; 01 tốt nghiệp Đại học loại Xuất sắc, 15 loại Giỏi, đây có thể nói là một áp lực rất lớn đối với Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn được những ứng viên thật sự xuất sắc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của Đề án.
 
  Tổ chức gặp mặt và đưa Đội viên Đề án 500 của tỉnh đi bồi dưỡng tại Phú Yên
  Thông báo Triệu tập đội viên Đề án 500 tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN và kỹ năng
  Phê duyệt kết quả tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định
  Văn bản mới
Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Nghị định của Chính phủ:Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

  Thông báo
CHỈ SỐ CCHC
Đánh giá mức độ hài lòng
Bộ thủ tục hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban Tôn giáo
Mẫu văn bản hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ VĂN MINH - Giám đốc Sở