TRANG CHỦ
  Thống kê người dùng
  Đang online:
15
  Số lượt truy cập:
1984325
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CÔNG TÁC ĐẢNG
Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ
Tuyển dụng Công chức, Viên chức
Cải cách hành chính
TRA CỨU HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp trực tuyến
Tài liệu ĐTBD
TÀI LIỆU LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM KHÓA 2 - 2013
GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
 

Hội nghị triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định
Việc tuyển chọn Đội viên Đề án 500 thức trí trẻ có địa chỉ, về các xã làm những công việc xác định, sẽ góp phần giải quyết nhanh công việc ở địa phương. Vì vậy, địa phương cần tạo điều kiện cho các Đội viên về làm việc, tránh sự phân biệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đội viên Dự án 600 cần tiếp tục học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; những xã có đội viên Dự án 500 về công tác cần tạo điều kiện giúp đỡ cho Đội viên
 

  Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất cho cán bộ, chiến sỹ tàu BP 32.04.03 của Hải đội Biên phòng 2
  Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  Công bố Danh sách ứng viên tham gia Đề án 500
  Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016
  Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 
  Thông tin chung
Gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước
Ngày 28/8/2014, Sở Nội vụ đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2014).
 
  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tổ chức nhà nước nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2014)
  Làm việc với Đoàn tìm hiểu thực tế của Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp
  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014
  Tổ chức bộ máy, biên chế
Hội nghị tập huấn điều tra, đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14/8/2014, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thực trạng tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được chọn để điều tra.
 
  Thành lập Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp
  Đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định và Trường Trung học phổ thông chất lượng cao Chu Văn An.
  Công chức, viên chức
Kinh nghiệm các nước về xác định vị trí việc làm
Triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài việc ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện, còn phải xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, trong đó có đề án về phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Để có thêm thông tin tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng đề án trình Chính phủ theo kế hoạch, bài viết này đề cập tới các kinh nghiệm của các nước về phương pháp xác định vị trí việc làm.
 
  Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  Rà soát việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV
  Quản lý đào tạo, bồi dưỡng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp lập hồ sơ công việc và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2014.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 24/3/2014, ngày 27/8/2014, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo PTC tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp lập hồ sơ công việc và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2014 cho hơn 80 công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 03 ngày, từ ngày 27-29/8/2014.
 
  Khai giảng lớp Đào tạo tiếng dân tộc Bana Kriêm cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Vĩnh Thạnh
  Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020
  Bế giảng Lớp bồi dưỡng Đạo đức công vụ, văn hóa công sở và kỹ năng giao tiếp trong công sở (lớp thứ hai)
  Tổ chức chính quyền
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Sáng ngày 26/3/2014, tại Khách sạn Thanh Bình, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
 
  Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016
  Lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về dự thảo quy định đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh
  Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND thị xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016
  GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
 
  Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành nội vụ tỉnh Bình Định
  Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ
  Cải cách hành chính
Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
Các đơn vị, địa phương cần xem kết quả tụt bậc về CCHC của tỉnh là thước đo đánh giá nghiêm túc, từ đó có sự nhìn nhận chính xác về công tác CCHC. Từ đó, đưa ra những giải pháp hữu hiệu, thiết thực nâng cao CCHC trong từng lĩnh vực, đơn vị, đặc biệt là trong những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng cần đầu tư nguồn lực thích hợp, thường xuyên rà soát, đánh giá kế hoạch thực hiện và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC.
 
  Làm việc với Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2014
  Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
  Tập huấn công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức huyện An Lão năm 2014
  Công tác thanh tra
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp
Ngày 26/10/2012, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Binh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
 
  Ban hành Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân
  Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Tiếp công dân
  Thông báo việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ tại huyện Phù Cát
  Hội và Tổ chức phi CP
Cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù
Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức hoạt động và quản lý hội; ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg quy định hội có tính chất đặc thù có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2010.
 
  Về việc cho phép đổi tên Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định thành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định
  Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù quy định tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh
  Thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định
  Công tác thanh niên
Đoàn Công tác Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận về trao đổi, học tập kinh nghiệm Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tại tỉnh Bình Định
Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7/2014, Đoàn Công tác Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận đã có chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm về Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tại tỉnh Bình Định.
 
  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
  Bồi dưỡng nâng cao năng lực Quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020
  Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã tại các xã thuộc 03 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh năm 2014
  Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh BĐ
Hội nghị triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định
Việc tuyển chọn Đội viên Đề án 500 thức trí trẻ có địa chỉ, về các xã làm những công việc xác định, sẽ góp phần giải quyết nhanh công việc ở địa phương. Vì vậy, địa phương cần tạo điều kiện cho các Đội viên về làm việc, tránh sự phân biệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đội viên Dự án 600 cần tiếp tục học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; những xã có đội viên Dự án 500 về công tác cần tạo điều kiện giúp đỡ cho Đội viên
 
  Công bố Danh sách ứng viên tham gia Đề án 500
  Ban hành Quy chế tuyển chọn, nội dung ôn tập và thời gian, địa điểm triệu tập khai mạc, phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định
  Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định.
  Văn bản mới
Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Nghị định của Chính phủ:Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

  Thông báo
Bộ chỉ số CCHC
Đánh giá mức độ hài lòng
Bộ thủ tục hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban Tôn giáo
Mẫu văn bản hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ VĂN MINH - Giám đốc Sở