TRANG CHỦ
  Thống kê người dùng
  Đang online:
14
  Số lượt truy cập:
2570264
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CÔNG TÁC ĐẢNG
Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ
Thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
Cải cách hành chính
TRA CỨU HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp trực tuyến
Tài liệu ĐTBD
GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 08/6/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 02/7/2015, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 

  Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015
  Tham gia ý kiến về dự thảo Phương án triển khai dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC đến địa chỉ theo yêu cầu
  Những khẳng định tích cực trong hoạt động vận động, phát triển tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định sau 20 năm thành lập.
  Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015.
  Hội nghị Điển hình tiên tiến huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2010 -2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.
 
  Thông tin chung
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015.
Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 
  Kiểm tra thực hiện quy chế nội bộ và cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc.
  Công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Sở Nội vụ trước mùa nắng nóng.
  Ban hành Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
  Tổ chức bộ máy, biên chế
Làm việc với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
Nhằm đóng góp cho các thảo luận tại Quốc hội khóa XIII trong năm 2015 liên quan đến vấn đề cải cách hành chính và Luật Ngân sách nhà nước, chiều ngày 20/01/2015, lãnh đạo Sở Nội vụ đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội do Tiến sĩ Vũ Sỹ Cường làm Trưởng đoàn.
 
  Báo cáo đánh giá tình hình thực tế về lĩnh vực du lịch, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Định.
  Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
  Công chức, viên chức
Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Ngày 03 tháng 02 năm 2015, Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
 
  Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên và tương đương năm 2014
  Thống kê đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ.
  Thời gian, địa điểm, lịch thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2014
  Quản lý đào tạo, bồi dưỡng
Bế giảng Khóa I Chương trình Đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định.
Sáng ngày 27/6/2015, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, UBND tỉnh và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Lễ bế giảng Chương trình Đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định (khóa I).
 
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lập kế hoạch và xây dựng đề án
  Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, giao tiếp với công dân cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa.
  Khai giảng lớp Đào tạo tiếng Chăm cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Vân Canh năm 2015.
  Tổ chức chính quyền
Triển khai thí điểm phân định ranh giới hành chính ven biển đến đường cơ sở và rà soát hoàn thiện địa giới hành chính
Ngày 02/12/2014, Sở Nội vụ đã phối hợp Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm phân định ranh giới hành chính ven biển đến đường cơ sở và rà soát hoàn thiện địa giới hành chính trên bản đồ hệ tọa độ VN-2000.
 
  Hướng dẫn về hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả thực hiện Tiêu chí số 18 về xây dựng Nông thôn mới
  Báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
  Công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định
  GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
 
  Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015
  Góp ý Bộ Chỉ số Cải cách hành chính
  Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành nội vụ tỉnh Bình Định
  Cải cách hành chính
Khảo sát, đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.
Để đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công và cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để tổ chức, công dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm “Khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.
 
  Tham gia ý kiến về dự thảo Phương án triển khai dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC đến địa chỉ theo yêu cầu
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
  Ban hành Kế hoạch triển khai thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014.
  Công tác thanh tra
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp
Ngày 26/10/2012, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Binh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
 
  Ban hành Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân
  Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Tiếp công dân
  Thông báo việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ tại huyện Phù Cát
  Hội và Tổ chức phi CP
Sửa đổi tên Hội và phê duyệt điều lệ Hội Cựu học sinh Trường Quốc học Quy Nhơn
Được sự cho phép của UBND tỉnh Bình Định, ngày 25/4/2015, Hội học sinh cũ Trường Quốc học Quy Nhơn tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020).
 
  Những khẳng định tích cực trong hoạt động vận động, phát triển tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định sau 20 năm thành lập.
  Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và đổi tên Trung tâm tư vấn đầu tư và phát triển Khoa học – Công nghệ, Môi trường Bình Định.
  Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10.5.1995 - 10.5.2015) và Hội nghị thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” lần III (2010 - 2015).
  Công tác thanh niên
Khai giảng lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014
 
  Báo cáo sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP
  Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện giai đoạn I Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
  Báo cáo tình hình tổ chức thi hành Luật Thanh niên
  Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh BĐ
Gặp mặt đội viên Đề án 500 trước khi nhận nhiệm vụ tại địa phương.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án, Bình Định đã tuyển chọn được 15 Đội viên Đề án để tăng cường về làm công chức 15 xã thuộc 6 huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. Theo Quyết định phân công công tác cho Đội viên, các Đội viên sẽ chính thức nhận nhiệm vụ trong tháng 6/2015. Nhằm động viên tinh thần các Đội viên Đề án 500. Đặc biệt là tạo cơ hội cho các Đội viên Đề án 500 gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với những người đi trước là Đội viên Dự án 600 PCT xã. Sáng ngày 24/6/2015, tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức gặp mặt Đội viên Đề án 500 trước khi nhận nhiệm vụ tại địa phương.
 
  UBND tỉnh ban hành chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, phân công nhiệm vụ Đội viên Đề án 500.
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN và kỹ năng cho trí thức trẻ Đề án 500
  Tổ chức gặp mặt và đưa Đội viên Đề án 500 của tỉnh đi bồi dưỡng tại Phú Yên
  Văn bản mới
Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Nghị định của Chính phủ:Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Thông báo
CHỈ SỐ CCHC
Đánh giá mức độ hài lòng
Bộ thủ tục hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban Tôn giáo
Mẫu văn bản hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ VĂN MINH - Giám đốc Sở