TRANG CHỦ
  Thống kê người dùng
  Đang online:
6
  Số lượt truy cập:
1711256
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CÔNG TÁC ĐẢNG
Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ
Tuyển dụng Công chức, Viên chức
Cải cách hành chính
TRA CỨU HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp trực tuyến
Tài liệu ĐTBD
TÀI LIỆU LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM KHÓA 2 - 2013
 

Tổ chức phổ biến, trao đổi thông tin với chủ đề: Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức
Sáng ngày 14/4/2014, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu hành chính công PTC tổ chức phổ biến, trao đổi thông tin với chủ đề: “Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức” tại Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn. Nội dung phổ biến thông tin do ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam (nay là Bộ Công thương), hiện là Cố vấn của Chính phủ trong đàm phán TPP, Việt Nam – EU thực hiện.
 

  Về việc thỏa thuận chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
  NHÂN SỰ MỚI
  Công bố, giới thiệu bức thư trước năm 1975 của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Bình Định nhân Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2014)
  Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
  Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
 
  Thông tin chung
Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc tại Bình Định
Chiều 22.3, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Thái Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.
 
  Công bố, giới thiệu bức thư trước năm 1975 của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Bình Định nhân Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2014)
  Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
  Công khai minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2013
  Tổ chức bộ máy, biên chế
Quy định về tổ chức phát triển quỹ đất
Liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất.
 
  Xin ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  Thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định
  Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định
  Công chức, viên chức
Kinh nghiệm các nước về xác định vị trí việc làm
Triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài việc ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện, còn phải xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, trong đó có đề án về phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Để có thêm thông tin tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng đề án trình Chính phủ theo kế hoạch, bài viết này đề cập tới các kinh nghiệm của các nước về phương pháp xác định vị trí việc làm.
 
  NHÂN SỰ MỚI
  Báo cáo danh sách công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 và số lượng, danh sách công chức tăng, giảm hàng năm
  NHÂN SỰ MỚI
  Quản lý đào tạo, bồi dưỡng
Tổ chức phổ biến, trao đổi thông tin với chủ đề: Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức
Sáng ngày 14/4/2014, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu hành chính công PTC tổ chức phổ biến, trao đổi thông tin với chủ đề: “Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức” tại Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn. Nội dung phổ biến thông tin do ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam (nay là Bộ Công thương), hiện là Cố vấn của Chính phủ trong đàm phán TPP, Việt Nam – EU thực hiện.
 
  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý công
  Thông báo tiếp tục nhận đăng ký lớp Bồi dưỡng QLNN chương trình CVCC tại Huế
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
  Tổ chức chính quyền
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Sáng ngày 26/3/2014, tại Khách sạn Thanh Bình, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
 
  Về việc thỏa thuận chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
  Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
  Tổ chức Hội nghị tập huấn cấp tỉnh và triển khai công tác xác minh, chuẩn hóa hệ thống thông tin địa danh, dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
  Cải cách hành chính
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2014
Năm 2014, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về cải cách hành chính trên các lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
 
  Dự án “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định”
  Thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan, đơn vị và Tổ Thư ký Hội đồng thẩm định
  Ban hành Quy định về khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Công tác thanh tra
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp
Ngày 26/10/2012, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02 ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Binh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
 
  Thông báo việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ tại huyện Phù Cát
  Quy định mới về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
  Hội và Tổ chức phi CP
Cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù
Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức hoạt động và quản lý hội; ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg quy định hội có tính chất đặc thù có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2010.
 
  Về việc cho phép đổi tên Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định thành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định
  Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù quy định tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh
  Thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định
  Công tác thanh niên
Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Trong 3 ngày 27, 28 và 31/3/2014, Đoàn công tác của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tỉnh Bình Định do ông Ngô Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tại 3 huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão
 
  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
  Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
  Văn bản mới
Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Nghị định của Chính phủ:Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

  Thông báo
Bộ chỉ số CCHC
Đánh giá mức độ hài lòng
Bộ thủ tục hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban Tôn giáo
Mẫu văn bản hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ VĂN MINH - Giám đốc Sở